Behandelgroepen Het Keerpunt

Via Het Keerpunt is een Normaal Beveiligde Instelling (NBI). Dit houdt in dat binnen de gesloten groepen sprake is van een aanzienlijke beperking van de bewegingsvrijheid en een hoge mate van beveiliging. Via Het Keerpunt bestaat uit gesloten behandelgroepen voor kort verblijf en lang verblijf plus een Individuele Trajectafdeling (ITA).

  • Behandelgroep kort verblijf
    Deze groep is bedoeld voor jongeren die in afwachting zijn van hun proces of voor jongeren die een detentiestraf hebben gekregen.

  • Behandelgroep lang verblijf
    Deze groep biedt plaats aan jongeren die via het strafrecht een zogeheten PIJ-maatregel (Plaatsing in Inrichting voor Jeugdigen) hebben gekregen. Op deze groepen is de behandeling zeer intensief.

  • Individuele trajectafdeling (ITA)
    De ITA-afdeling is in principe bedoeld voor jongeren met een PIJ-maatregel voor wie een groepsgerichte benadering nadelig is gebleken. Op de ITA-afdeling doorlopen de jongeren een individueel behandeltraject, dat met name gericht is op het verminderen van ongewenst (groepsongeschikt) gedrag. Na stabilisatie wordt bekeken wat de verdere mogelijkheden zijn van de jongere. Meestal vindt het traject om weer terug te keren in de maatschappij plaats vanuit de ITA-afdeling, soms keert een jongere terug naar een behandelgroep voor lang verblijf.

Wilt u meer weten?
Of heeft u verdere vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder!

De weg naar structuur
en veiligheid