Hoe houdt u contact met uw zoon?

Via Het Keerpunt

Uw zoon heeft minstens 1 uur per week recht op bezoek. U kunt op vaste tijdstippen een bezoekafspraak maken via de Pedagogische Administratie van Het Keerpunt (tel. 043 407 71 50). Kunt u niet op bezoek komen op de vastgestelde tijden, dan kunt u in overleg met de trajectbegeleider op een ander moment op bezoek komen. Op grond van bepaalde criteria kan de directeur bezoek weigeren voor maximaal vier weken. Wordt deze termijn verlengd, krijgt u daar een schriftelijke mededeling van.

Als u iets wilt meebrengen voor uw zoon, moet u hiervoor toestemming vragen aan de afdeling trajectbegeleiding. Indien de spullen niet van tevoren zijn gemeld, worden ze door de beveiligingsdienst geweigerd. Er mag geen drank of etenswaren worden meegebracht door bezoek.

Het is niet toegestaan om mobiele telefoons en datadragers (zoals laptop, iPad, smartwatche, etc.) tijdens het bezoek mee naar binnen te nemen. Indien gewenst kunt u deze ter bewaring afgeven bij de beveiliging van Het Keerpunt.

Bezoektijden:

Maandag t/m vrijdag Zaterdag, zondag en feestdagen*
11.00 - 12.00 uur 11.30 - 12.30 uur
15.30 - 16.30 uur 13.30 - 14.30 uur
17.30 - 18.30 uur 15.30 - 16.30 uur
  17.30 - 18.30 uur

 

* De feestdagen zijn: kerst (incl. tweede kerstdag), nieuwjaarsdag, carnaval, Pasen
(incl. paasmaandag), Hemelvaart, koningsdag en Pinksteren (incl. pinkstermaandag).

 

 

Toegangsvoorwaarde
Via Het Keerpunt

Om het bezoek in goede banen te leiden, zijn een bezoekregeling en een toegangsprocedure opgesteld. Meer informatie hierover kunt u terug vinden

De weg naar structuur
en veiligheid