Justitiële Jeugdzorg in Limburg

Via Het Keerpunt bestaat sinds 1984 en is de enige Justitiële Jeugdinrichting (JJI) in Limburg. Het Keerpunt valt onder de beleidsverantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid en biedt plek aan jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd, of daarvan worden verdacht (voorlopige hechtenis).

Het Keerpunt kent gesloten behandelgroepen voor kort- en langverblijf en een Individuele Trajectafdeling (ITA). Een kortverblijfgroep is bedoeld voor jongeren die in afwachting zijn van hun proces, of voor jongeren met een korte detentiestraf. De langverblijfgroepen bieden plaats aan jongeren met een lange detentiestraf of aan jongeren die via het strafrecht een zogeheten Plaatsing in Inrichting voor Jeugdigen (PIJ)-maatregel hebben gekregen.

Het Keerpunt is een van de twee Justitiële Jeugdinstellingen in Nederland met een ITA-afdeling. Hier verblijven jongeren met een PIJ-maatregel die gebaat zijn bij een individuele aanpak. Deze jongeren hebben eerder in hun traject voor onveiligheid gezorgd in het groepsklimaat en verblijven daarom niet in meer in een reguliere langverblijfgroep waarop er wordt gewerkt met groepsbehandeling. Alle jongens binnen Het Keerpunt krijgen een zeer intensieve behandeling, in groepsverband of individueel. Bij Het Keerpunt kunnen ook adolescenten tussen 18 en 23 jaar terecht voor een behandeling volgens het adolescentenstrafrecht.

Wilt u meer weten?
Of heeft u verdere vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder!

De behandelroute

01

Plaatsing

De strafrechter bepaalt of een jongere geplaatst wordt in een Justitiële Jeugdinstelling.

02

Persoonlijk behandelplan

Elke jongere is uniek. Daarom krijgt elke jongere een persoonlijk behandelplan, waarin staat wat het doel is van de behandeling en welke stappen er worden gezet om dat doel te bereiken. Dit behandelplan wordt in alle Justitiële Jeugdinrichtingen gebruikt en noemen wij het Perspectiefplan.

03

Intensieve behandeling

Gedurende zijn of haar verblijf bij Via Het Keerpunt krijgen jongeren intensieve behandeling en begeleiding. Alle jongeren worden behandeld met de YouTurn methodiek en EQUIP.

04

Zelfstandigheid

Ter voorbereiding op zijn of haar terugkeer naar de maatschappij gaat een jongere met verlof. Dit verlof wordt stapsgewijs opgebouwd. Hoe snel dit proces verloopt, is afhankelijk van de voortgang in de behandeling en het daarmee afnemen van het risico op herhaling (recidiverisico).

De weg naar structuur
en veiligheid