Kleinschalige Voorziening Zuid

Kleinschalige Voorziening Justitiële Voorziening Zuid

Via Jeugd heeft in Cadier een Kleinschalige Voorziening Justitiële jeugd Zuid (KV Zuid). De KV Zuid is onderdeel van een landelijke wijziging in het stelsel rond de vrijheidsbeneming van justitiële jeugdigen. Deze stelselwijziging is bedoeld om meer maatwerk in zorg en beveiliging mogelijk te maken.

Vrijheidsbeneming op Maat

Het nieuwe stelsel bestaat enerzijds uit hoogbeveiligde Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) die worden doorontwikkeld tot Forensische Centra Jeugd en anderzijds uit laagbeveiligde kleinschalige voorzieningen. Naast onze KV Zuid is er een KV in Amsterdam en een KV in het Noorden. In de nabije toekomst openen ook in Rotterdam en Den Haag Kleinschalige Voorzieningen. Deze nieuwe vorm van vrijheidsbeneming zet in op behoud van positieve elementen in het leven van de jeugdigen. Ook kunnen nieuwe positieve elementen worden opgestart, zoals zorg, ondersteuning of dagbesteding. Hiervoor wordt samengewerkt met externe partners.

Wat is een Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd?

In de KV Zuid verblijven maximaal acht jeugdigen (jongens en meisjes) vanaf 12 jaar uit de regio zuid. Tijdens hun verblijf in de KV worden jeugdigen ondersteund en begeleid door verschillende netwerkpartners. Al deze partners werken vanaf de start samen om de KV Zuid vorm te geven. De KV Zuid wordt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid uitgevoerd door Via Jeugd en is gevestigd in hun locatie in Cadier en Keer. De KV Zuid is een locatie waar jeugdigen tijdens de periode van voorlopige hechtenis of het laatste deel van een PIJ-maatregel of jeugddetentie kunnen worden geplaatst. De KV Zuid maakt het mogelijk dat de jeugdigen zo dicht mogelijk bij het eigen leefsysteem verblijven tijdens de periode van vrijheidsbeneming, waardoor zorg, ondersteuning en dagbesteding in de eigen omgeving kan worden opgestart of voortgezet en ook na het verblijf door kan gaan. In de KV Zuid werken professionals, de jeugdige én zijn familie/netwerk samen aan wat nodig is om de kans op (terugval in) crimineel gedrag te verkleinen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de achtergrond, doelgroep en invulling van het verblijf in de KV? Lees dan de hieronder gevoegde folders en nieuwsbrieven. Voor algemene informatie kunt u bellen naar Maurice Aben (manager KV Zuid) via het algemene nummer 043 4077150.

Folders:

Folder Kleinschalige Voorziening

Factsheet Kleinschalige Voorziening

Informatieblad Rol van de Gemeente bij een Kleinschalige Voorziening

 

Wil je meer weten?
Of heb je vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen je graag verder!