Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd (KVJJ) Zuid

Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd

Jongeren van 12 tot en met 23 jaar kunnen hun preventieve hechtenis of detentie doorbrengen in een Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd (KVJJ). De KVJJ bevindt zich nu nog in Cadier en Keer. We verwachten per 1 oktober ote verhuizen naar een andere locatie. In de KVJJ ligt de nadruk op het creëren en behouden van de positieve aspecten in het leven van de jongeren. De jongeren gaan buiten de deur naar school en werk. Via Jeugd is de aanbieder van de KVJJ Zuid. In de KVJJ werken professionals, de jongere en zijn netwerk samen aan wat nodig is om de kans op terugkeer naar het gewone leven te vergroten.

Waarom een KVJJ

Meer variatie in zorgaanbod en beveiliging is nodig gelet op de groeiende diversiteit van de doelgroep en de verschillen in de verblijfsduur. Hiermee wordt toegewerkt naar een stelsel waarbij, na een gerichte screening op basis van risicotaxatieinstrumenten, jongeren in een Kleinschalige Voorziening (KV) geplaatst kunnen worden. Deze nieuwe vorm van vrijheidsbeneming zet in op behoud van positieve elementen in het leven van de jeugdigen. Ook kunnen nieuwe positieve elementen worden opgestart, zoals zorg, ondersteuning of dagbesteding. Hiervoor wordt samengewerkt met externe partners.

Beroep op eigen verantwoordelijkheid

Jongeren worden alleen in de KVJJ geplaatst als uit screening en diagnostiek blijkt dat ze geschikt zijn voor een beperkt beveiligingsniveau. De selectiefunctionaris van de Divisie Individuele Zaken (DIZ) van DJI plaatst de jongeren namens de minister van Rechtsbescherming.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de achtergrond, doelgroep en invulling van het verblijf in de KVJJ? Voor meer informatie kun je bellen of mailen naar Colinda Serie 06-38215843, colinda.serie@viajeugd.nl of kvzuid@viajeugd.nl

 

Wil je meer weten?
Of heb je vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen je graag verder!