Een soepele overgang naar open jeugdzorg

De overgang van Via Almata JeugdzorgPlus naar open jeugdzorg is voor jongeren met een licht verstandelijke beperking groot. Het wennen aan een nieuwe omgeving vraagt veel van deze jongeren.

Om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, werkt Via Jeugd samen met vervolgbehandelaars als bijvoorbeeld De La Salle, een specialistisch orthopedagogisch centrum in Boxtel. Het zorgtraject Vervolgbehandeling betekent dat er middelen én mensen ingezet worden om ervoor te zorgen dat er één doorlopend behandeltraject is. De medewerkers van Via Jeugd en de vervolgbehandelaar zijn bij de uitvoering van het gehele traject betrokken, ook als de jongere bij de andere organisatie verblijft

Meer weten?

Meer informatie over het traject Vervolgbehandeling kunt u opvragen bij Henk van den Bemd en Iwan Segerink, bereikbaar via telefoonnummer 0164-271140

Wilt u meer weten?
Of heeft u verdere vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder!

De behandelroute

01

Start

De jongere woont zolang als nodig  bij Almata, waarbij de jongere al in de eerste week een ontmoeting heeft met een medewerker van De La Salle of een andere vervolgbehandelaar. In week zes bespreken Almata en de gedragswetenschapper van de andere instelling tijdens een behandelplanbespreking de vervolgbehandeling.

02

Transferfase

Vanaf ongeveer de derde maand van het verblijf bij Via Almata maakt de jongere alvast kennis met De La Salle. Deze fase duurt ongeveer zes weken en de jongere draait, indien mogelijk, alvast een dag of een weekend mee in een behandelgroep.

03

Terugvalpreventie

Om terugkeer naar Via Almata te voorkomen, maken de gedragswetenschappers een risico-inventarisatie. Hierin staat beschreven welke maatregelen worden genomen om het risico op terugval te voorkomen.

04

Plaatsing

Ook na de plaatsing bij De La Salle of een andere instelling houden de medewerkers van beide organisaties gedurende drie maanden contact met de jongere, om te informeren hoe het gaat en zo nodig te ondersteunen.

De weg naar structuur
en veiligheid