Onze organisatie

Via Jeugd is een Limburgse organisatie voor jeugdbescherming, jeugdhulp en onderwijs. Wij richten ons op de groep jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen. Jongeren die gebaat zijn bij specialistische hulp, bij voorkeur thuis of dichtbij huis. Alleen als het niet anders kan gaan we voor een kort verblijf bij Via Jeugd. We nemen naast de jongere ook het netwerk om hem of haar heen mee in de begleiding en behandeling. Vaak is er sprake van psychiatrische klachten, zoals autisme, en ADHD, een (licht) verstandelijke beperking, (beginnende) verslaving aan alcohol of drugs, of van gedragsproblemen (agressie, grensoverschrijdend gedrag of geweldpleging.) Behandeling van de jongeren kan zowel binnen Via Jeugd als ambulant zijn.

Locaties van Via Jeugd

KIES EEN LOCATIE VOOR MEER INFORMATIE

Via Jeugd heeft een locatie in Limburg: de JeugdzorgPlus-instelling Via Icarus

043 40 77 150
Functie
Organisatie

Onze ervaren specialisten

Behandelplan

Behandelvisie

Via Jeugd is er voor jongeren met complexe gedragsproblemen, ook als er sprake is van psychiatrische problematiek of een licht verstandelijke beperking. Wij zien deze jongeren niet als probleemjongeren, maar gaan juist samen met hen op zoek naar de mogelijkheden en dingen die wél goed gaan en die wél kunnen.

De weg naar structuur
en veiligheid