Het Vergeten Kind op bezoek bij Via Jeugd

Vandaag ontvingen wij bij Via Jeugd, Rene van de Camp, Directeur Programmabeleid en Innovatie bij Het Vergeten Kind. Een inspirerend en bevlogen bezoek waarbij, met respect voor elkaars standpunten, uitgebreid met elkaar is gesproken over (gesloten) jeugdzorg en de samenwerking met Mondriaan, Xonar en Koraal in GIK-J met de gemeente Maastricht.
 

Wat ons bindt is het centraal stellen van de jongere en de wens tot een transformatie van de jeugdzorg naar kleinschalige woonvormen met vertrouwde begeleiding.
Harm Wijgergangs: “Laten we vooral met elkaar in gesprek blijven en elkaar op inhoud proberen te vinden, ook als we anders denken over het nodig zijn van gesloten jeugdzorg”.