Harm Wijgergangs nieuwe directeur-bestuurder Via Jeugd

Op 1 december aanstaande start Harm Wijgergangs als directeur-bestuurder van Via Jeugd. Harm Wijgergangs, 62 jaar en woonachtig in Lichtenvoorde, volgt Irene Bos op die sinds 1 oktober 2021 waarnemend directeur-bestuurder is van Via Jeugd.

Harm Wijgergangs, geboren en getogen in Brabant, heeft orthopedagogiek gestudeerd en heeft daarna diverse managementfuncties vervuld (vaak in Limburg). Naast diverse opdrachten voor de ministeries van VWS, Veiligheid en Justitie, de samenwerkende inspecties, LVB- en jeugdzorginstellingen, heeft Harm in de afgelopen acht jaar de functie van directeur bij STEVIG (specialistische en forensische zorg) vervuld. ‘Met deze mooie ervaringen, verheug ik me om in goede samenwerking Via Jeugd verder te laten excelleren, zodat we allemaal op verjaardagen met trots vertellen over ons vak en hoe we jeugdigen perspectief en grip op hun leven geven.’

 

De Raad van Toezicht heeft er alle vertrouwen in met Harm Wijgergangs de juiste man op de juiste plaats te benoemen.

Ook onder de nieuwe directeur-bestuurder blijft Via Jeugd werken aan een optimaal toekomstperspectief voor iedere jongere en jongvolwassene die aan ons wordt toevertrouwd.

Met vriendelijke groet,

Ruud Coolen Van Brakel
Voorzitter Raad van Toezicht Via Jeugd