Corona

Maatregelen Coronavirus bij Via Jeugd

Ook Via Jeugd heeft nieuwe maatregelen genomen om de beste zorg te kunnen bieden en verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

 

 

 

Onze maatregelen zijn in lijn met het landelijke advies van het RIVM en zijn in sommige gevallen vergaand, maar wij vinden dat dit nodig is om ieders veiligheid in acht te nemen. We hopen op ieders begrip. De jongeren zelf zijn geïnformeerd door hun hun groepswerkers en/of mentoren. De ouders en/of verzorgers van de jongeren worden geïnformeerd per brief. Op onze beide locaties hebben we nagenoeg dezelfde maatregelen genomen. Omdat de situatie op beide locaties niet exact hetzelfde is, zijn er verschillen.

brief ouders Via Almata

brief ouders Via Icarus