Passend onderwijs in de praktijk

Een mooi artikel van Ruud Voncken en Eline Weerts waarin zij beschrijven hoe Via Jeugd en Alterius het Integraal Zorg en Onderwijs (IZEO) programma hebben georganiseerd. De eerste resultaten zijn veelbelovend: minder inzet van beperkende maatregelen en een verbetering van het leefklimaat!

Jeugdhulpverleners die elke week op school komen, individueel maatwerk om een thuiszittend kind weer naar school te krijgen, een aanpak om schoolangst stapje voor stapje te overwinnen. In deze bundel vindt u acht innovatieve voorbeelden waarin onderwijs en jeugdhulp samen optrekken. Deze samenwerking kan helpen problemen van kinderen en gezinnen op te lossen, maar kan ook problemen voorkomen door vroegtijdige hulp. Die preventieve functie van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp is terug te vinden in alle acht praktijkvoorbeelden. In de nabeschouwing worden de werkzame factoren van de voorbeelden besproken.

Lees hier het interview.

Deze publicatie is een uitgave van het Nederlands Jeugdinstituut en het Steunpunt Passend Onderwijs.