Pilot Transforensische Jeugdzorg | Nieuwsbrief maart 2019

De pilot Transforensische Jeugdzorg is uitgeschreven en gedeeltelijk gefinancierd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en begin dit jaar onder andere gegund aan Via Het Keerpunt. Het doel van deze pilot is om intramurale JJI-expertise ook extramuraal te gaan aanbieden om daarmee plaatsing in een JJI of recidive te voorkomen. Via Het Keerpunt werkt in dit kader intensief samen met Mondriaan en met de gemeenten. Maar daar waar nodig en mogelijk, ook met andere ketenpartners.

In deze nieuwsbrief kijken we terug op 2018, wordt een casus geschetst en blikken we vooruit.