Corona

Verlof jongeren weer beperkt mogelijk

Langzamerhand gaan we in Nederland stapsgewijs en voorzichtig toe naar een meer open samenleving. Via Jeugd vindt het verantwoord om onder voorwaarden verlof toe te staan voor jongeren.

Centraal is afgesproken dat de jongere op verlof mag mits:

  • De jongere wordt opgehaald en teruggebracht met de auto;
  • Er geen corona gerelateerde gezondheidsklachten aanwezig zijn bij het gezin;
  • Ouders bereid zijn zich aan de gangbare richtlijnen van het RIVM te houden;
  • Ouders bijzonderheden tijdens het verlof direct melden;
  • Uiteraard blijft hierbij gelden dat het, ook los van de bijzondere Corona-omstandigheden, het verantwoord is de betreffende jongere verlof te verlenen. Er is altijd sprake van maatwerk.

Daarom is afgesproken dat deze voorwaarden bij Via Icarus en Via Almata verder uitgewerkt en zo nodig aangevuld worden. Dat geldt ook voor de ingangsdatum van het verlof. Het hangt onder andere van de logistieke mogelijkheden af wanneer de eerste jongere op verlof kan.

De voorwaarden en de ingangsdatum van het verlof kunnen dus verschillen bij Almata en Icarus maar het besluit dat jongeren weer op verlof mogen geldt voor beide locaties.

Jantien Kuperus, Raad van Bestuur Via Jeugd

Giovanni Coenen, directeur Via Icarus

Jan van Wirdum, directeur Via Almata