Orange the world: wij dragen bij aan het project 'Handen vol ervaring'.

Vandaag is het Orange the World. Orange the World is de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Iedere dag hebben we te maken met slachtoffers. Jongeren die seksueel zijn uitgebuit of - geweld hebben meegemaakt, hebben te maken met specifieke en complexe problemen. Denk aan traumatische ervaringen, hechtingsproblematiek, een laag gevoel van eigenwaarde en een laag zelfbeeld, problemen op gebied van zowel school als thuis en zwangerschappen op jonge leeftijd. Mede vanwege deze complexiteit ervaart de hulpverlening voor deze slachtoffers verschillende knelpunten.

Wat helpt deze jongeren om hun vertrouwen in de toekomst te verhogen en (weer) regie te geven over hun eigen leven? Om antwoord te vinden hebben we een pilot onderzoek gedaan naar ervaringen van jongeren die gekoppeld waren aan een ervaringsdeskundige. Draagt het hebben van een ervaringsdeskundige bij aan een positieve verandering in hun leven?

Pilot Handen vol ervaring

In de pilot zijn jongeren langdurig gevolgd en geïnterviewd, ook na uitstroom. Ook de ervaringsdeskundigen zijn geïnterviewd over het welzijn en het maatschappelijk functioneren van de jongeren. De pilot heeft veel geleerde lessen opgeleverd. De bevindingen lijken er op te wijzen dat de inzet van ervaringsdeskundigen mogelijk een positieve bijdrage heeft in het leven en de hulpverleningstrajecten van jongeren.

Het lijkt de (h)erkenning, eigen deskundigheid, begrip, hoop, luisteren, onvoorwaardelijke steun, vertrouwelijkheid, tijd en aandacht te zijn dat maakte dat jongeren een ervaringsdeskundige als een toegevoegde waarde aan hun hulpverleningstraject hebben ervaren. Ouders benoemden hetzelfde.

ZonMw

De pilot Handen vol ervaring is mogelijk gemaakt door ZonMw en is ontwikkeld als onderdeel van het project ‘Een goede toekomst: een geslaagde trajectbenadering voor slachtoffers van seksuele uitbuiting’. Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Praktikon, Sterk Huis, Hogeschool Leiden en Fier. De overige producten van dit project zijn in te zien op de projectpagina van ZonMw.

Ben je benieuwd naar de geleerde lessen van de pilot? De rapportages vind je onderaan dit bericht. Heb je vragen of opmerkingen over het onderzoek, stuur dan een mail naar communicatie@viajeugd.nl. Je ontvangt dan een reactie van onderzoeker Dominique Hollman – van Munster.

Documenten
Eindproduct handreiking ervaringsmaatjes
Eindproduct handreiking zorgaanbieders