Algemene informatie

Directieteam

Het directieteam van Via Jeugd wordt gevormd door:

  • Wijnand Fassotte interimbestuurder Via Jeugd
  • Giovanni Coenen, directeur Via Icarus
  • Jan van Wirdum directeur Via Almata

Het directieteam is te bereiken via de bestuurssecretaris, Menno Alkemade.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Via Jeugd bestaat uit vier leden:

  • Ruud Coolen Van Brakel - Voorzitter 
  • Ed Smeets - Vicevoorzitter
  • Roel Dona - Lid
  • Henri Plagge - Lid 

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is ingesteld in het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen. Daartoe behoren zowel de economische als de sociale doelstellingen van de onderneming.

De algemene taak van de OR houdt niet alleen de behartiging van de personeelsbelangen in, maar ook die van de onderneming bij de vaststelling van het ondernemingsbeleid. Dat betekent dat de OR ervoor zorgt dat bij de vaststelling van dit beleid de belangen van het personeel zorgvuldig worden meegewogen. De OR maakt dus een evenwichtige afweging van belangen.

De C(OR) van Via Jeugd is te bereiken via ambtelijk secretaris Willem Hendriksen.

Beloningsbeleid

Onze medewerkers worden betaald conform de CAO Jeugdzorg. De bestuurder en leden van de Raad van Toezicht worden betaald conform de Wet Normering Topinkomens II. De jaarrekening van Via Jeugd is te vinden op www.jaarverslagenzorg.nl.

Strategisch plan ''Samen met jou''

In het strategisch plan van Via Jeugd plan leest u waar het bestaansrecht van onze organisatie ligt.In het strategisch plan “Samen met Jou” geven wij onze visie op de nabije toekomst. Via Jeugd wil met dit plan aangeven welke kant de organisatie opgaat en welke stappen er worden genomen om daar te komen. 

Wilt u meer weten?
Of heeft u verdere vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder!

Verantwoording

Naam organisatie: Stichting Via Jeugd
Raad van bestuur: Wijnand Fassotte

RSIN: 006384699
KvK: 41076982

Website: www.viajeugd.nl
T: 043 - 4077150
E: info@viajeugd.nl

De weg naar structuur
en veiligheid