TOV groep

De TOV groep is te vinden op de locatie de Driekant in Roosendaal. Het is een residentiële setting met 24-uurs begeleiding voor jongeren tot 18 jaar.

De TOV groep kan staan voor:

  • Ter overbrugging
  • Ter oriëntatie van …
  • Ter observatie van …

Op de TOV groep is er plaats voor vier crisis plekken en zeven observatie / oriëntatie plekken.
Oriëntatieplek plek kan worden ingezet als er nog geen duidelijkheid is over het toekomstperspectief. Tijdens de oriëntatieperiode wordt er gekeken wat een geschikte woonvorm zou kunnen zijn voor de jongeren.
Van de TOV groep wordt van de jongeren verwacht dat ze een daginvulling hebben. Een vast dagritme is erg belangrijk. Als de jongere geen daginvulling heeft dan moet dit zo snel mogelijk tot stand komen. Tot die tijd zorgt de TOV groep voor de structuur van de dag op de groep.

De jongeren die verblijven op de TOV groep lopen allemaal een individueel traject en zijn hierbij bezig met hun eigen hulpvraag.