• Via Icarus
 • 36
 • Begeleider
 • HBO

Coördinator Informele Zorg, Vrije tijd en Zeggenschap

 • Via Icarus
 • 36
 • HBO

Omschrijving

De opdracht

Goede zorg doen we samen bij Via Icarus. Samen met onze professionals, maar vooral samen met onze jongeren en hun naasten en samen met vrijwilligers en actieve burgers. Om een impuls te geven aan de samenwerking tussen de professionele jeugdzorgwerkers en jongeren/informele zorg, investeert Via Icarus in een Coördinator Informele Zorg, Vrijetijd en Zeggenschap. Om als organisatie uit de behandelstand te komen en onze jongeren en hun netwerk uit een consumentenstand.
“Samensturing”; zo valt de grondhouding en mensvisie van de te werven kandidaat voor deze vacature samen te vatten en deze kan hier uit eigen visie en ervaring een gepassioneerd samenhangend verhaal over vertellen.

De coördinator voert de volgende activiteiten uit:

 • je bent de bruggenbouwer tussen formele en informele zorg binnen Via Icarus; zowel op het terrein van zeggenschap, het coördineren van de organisatie van activiteiten alsmede vrijwilligers en buddy’s.
 • je bent conceptueel ontwikkelaar en hoeder van het actief betrekken van het netwerk van vrijwilligers, verricht daarin tevredenheidsonderzoeken over informele zorg en de samenwerking hierin;
 • je implementeert JIM (jouw ingebrachte mentor) in 2020;
 • je brengt de verschillende types vrijwilligerswerk en type vrijwilligers in kaart voor Via Icarus;
 • je werft vrijwilligers, ook online, en maakt prestatieafspraken rondom kwaliteit en kwantiteit van vrijwilligers en actieve burgers binnen Via Icarus;
 • je matcht vrijwilligers en zorgt voor binding van vrijwilligers/actieve burgers en maakt ook de dienstroosters voor de vrijwilligers in relatie tot de op te zetten activiteiten;
 • je ontwikkelt mantelzorgbeleid;
 • je organiseert samenwerking met welzijnsinstellingen, vakgroepen en vrijwilligersorganisaties;
 • je organiseert familie- en vrijwilligersavonden; niet alleen: SAMEN!;
 • je organiseert samen met jongeren de vrijetijdsactiviteiten en informele momenten en sluit daarbij aan op de leefwereld van de jongeren; waaronder bijvoorbeeld het vakantieprogramma en de soos. Je ontwikkelt ook aanbod voor de weekenden en de avonduren in samenspraak met jongeren en het primaire proces. Je zet daarbij vooral vrijwilligers en actieve burgers is, in plaats van zelfstandig activiteiten uit te voeren; analoog aan de ontwikkeling van het vak Jongerenwerker Nieuwe Stijl;
 • je hebt kennis in dit verband van daadwerkelijk organiseren van zeggenschap. In dat kader ben je coach van de cliëntenraad, maar adviseert gevraagd en ongevraagd de organisatie op basis van je opdracht en takenpakket op dit terrein. De cliëntenraad is een gezaghebbend orgaan op het gebied van advies en instemming. Dat vereist niet alleen een culturele omslag, ook een juridische, logistieke en organisatorische omslag. Je doorziet de processen die daarvoor nodig zijn. De cliëntenraad is geen ‘klachtencommissie’ of ‘verzamelpunt van operationeel te organiseren regelzaken’, maar een marktplaats waar beleid aansluit bij de leefwereld van onze jongeren;
 • je bent kartrekker van (nieuwe) wetgeving op het terrein van medezeggenschapsrecht voor Via Icarus;
 • je bent de linking pin van de organisatie met organisaties op het terrein van klachtrecht, medezeggenschapsrecht, toezicht op leefklimaat en heeft contact met vergelijkbare functionarissen binnen zorginstellingen.

Wij vragen de volgende kennis, competenties en vaardigheden:

 • HBO+;
 • kennis van het sociaal werk, bij voorkeur een achtergrond binnen het welzijnswerk (0e of 1e lijn);
 • kennis van vrijwilligersbeleid / buddyzorg en het ontwikkelen van informele zorg door de transformatie van systeemwereld naar leefwereld;
 • kennis van het vertalen van juridische wet- en regelgeving naar het niveau van de operatie in een organisatie als Via Icarus;
 • netwerker;
 • aantoonbaar grote sociale, verbale en schriftelijke vaardigheden.

Wij bieden
Wij bieden een dienstverband van 36 uur per week voor in eerste instantie de duur van een jaar. De functie zal nog formeel gewaardeerd worden. De inschaling vindt plaats afhankelijk van opleiding en ervaring in schaal 10 van de CAO-Jeugdzorg. De overige arbeidsvoorwaarden, waaronder een werkgeversbijdrage zorgverzekering van € 20,- per maand en een eindejaarsuitkering van 8,3% zijn  geregeld conform CAO-Jeugdzorg.

Informatie
Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet, waarbij bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar de interne kandidaat. De rechtspositie van deze functie is conform CAO-Jeugdzorg. Het uitvoeren van een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de indiensttredingsprocedure.

Belangstelling?
We zien graag je reactie in de vorm van een motivatiebrief en CV tegemoet via solliciteren@viajeugd.nl. Reageren kan tot 20 februari 2020. Voor nadere informatie over deze functie, kun je contact opnemen met Giovanni Coenen, Directeur Icarus, 043-4077105.