• Via Almata
 • 28- 32 uur
 • academisch

Gedragswetenschapper / generalist

 • Ossendrecht
 • 28- 32 uur
 • academisch

Omschrijving

Via Almata kiest bij de invulling van deze vacature voor een profiel, waarbij sprake is van zo
min mogelijk taakdifferentiatie. Concreet verwachten wij van jou dat jij naast je rol als
gedragswetenschapper zeer intensief betrokken bent bij de begeleiding van het systeem
(gezin) en dat je nauwe contacten onderhoudt met onderwijs en eventueel het werk van de
jongere. Daarnaast ben je intensief betrokken bij het functioneren van de jongere op de
leefgroep. De leefgroep van 6 jongeren wordt dagelijks begeleid door een team van 9
groepsleiders.
 

 • Je begeleidt een groep jongeren vanaf hun opname tot aan hun vertrek en mogelijk ook daarna ik het kader van de nazorg.
 • Je voert diagnostisch onderzoek uit, voert gesprekken met jongeren en hun ouders/verzorgers en maakt verslagen en rapportages.
 • Je maakt een risicoanalyse voor het opstellen van verlofplannen.
 • Je biedt groepsleiding stelselmatige ondersteuning in het pedagogisch omgaan met de jongeren en je participeert in de deskundigheids- en kwaliteitsverbetering van deze groep medewerkers.
 • Je levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van jouw vakgebied en kwaliteitsverbetering op het niveau van de organisatie.
 • Je coördineert de inzet van de verschillende disciplines die een bijdrage leveren aan de behandeling van de jongeren.
 • Je hebt contact met externe instanties (vertegenwoordigers van de Raad voor de Kinderbescherming en wijkteams/CJG’s, gezinsvoogden, jeugdreclasseringsmedewerkers) en met vertegenwoordigers van het netwerk.
 • Je maakt een eigen professionele inschatting, afhankelijk van de vraagstelling, de problematiek en de te verwachten verblijfsduur van de jongere, als het gaat om therapeutische of andersoortige interventies die nodig zijn in het netwerk van de jongere.
 • Je levert, als lid van het behandelteam, een actieve bijdrage aan de verdere productontwikkeling van onze organisatie, participeert op een actieve wijze in het operationeel overleg.

Functie-eisen

 • Universitaire opleiding psychologie/pedagogiek;
 • Orthopedagoog /Generalist of Kinder & Jeugdpsycholoog;
 • Bij voorkeur ervaring in de (gesloten) jeugdzorg;
 • Kennis en ervaring en/of sterke affiniteit met gezins-/systeemgericht werken;
 • Je bent een SKJ-geregistreerd professional;
 • Je bent flexibel, beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • Je kunt goed plannen en organiseren.

Als je beschikt over specifieke (jeugd)psychiatrische expertise of kennis van de LVB
problematiek en/of kennis van schema-therapeutische interventies, zijn we extra in jou
geïnteresseerd.

Benodigde competenties
Integriteit, analyserend vermogen, actieve houding, overtuigingskracht en natuurlijk
overwicht, empathisch vermogen, flexibiliteit, gericht op samenwerken en samen leren,
humor en relativeringsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau: schaal 11
Minimum salaris : € 3.115 bruto per maand
Maximum salaris : € 4.707 bruto per maand
(Het genoemde salaris is gebaseerd op een fulltime dienstverband)
Het genoemde salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en exclusief 8% vakantiegeld
en een eindejaarsuitkering van 8,3%.


Via Almata is onderdeel van de Via Jeugd waarvan de hoofdvestiging gevestigd is in Cadier
en Keer.
De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Jeugdzorg.
Het dienstverband wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van één jaar met
uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Bijzonderheden:
Je draait in afstemming met je collega-gedragswetenschappers regelmatig
consignatiediensten. De invulling van de vacature vindt in overleg plaats.
Bij indiensttreding wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd.

Vacature wordt gelijktijdig zowel in- als extern geplaatst.

Solliciteren
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Wim van Geffen, Hoofd
Behandeling via 0164-271140.
Heeft deze vacature je interesse gewekt dan nodigen wij je uit om te reageren. Wij
ontvangen graag je sollicitatiebrief en cv per mail