• Via Icarus
  • 24 tot 36 uur
  • Begeleider
  • HBO

Jeugdzorgwerker Cadier en Keer

  • Cadier en Keer
  • 24 tot 36 uur
  • HBO

Omschrijving

Functie-inhoud

De jeugdzorgwerker verricht zijn of haar werkzaamheden binnen één van onze behandelgroepen . Hier verblijven maximaal 10 jongens en/of meisjes in een residentiële setting voor hun behandeling. De jeugdzorgwerker maakt deel uit van het behandelteam bestaande uit 8 of 9 jeugdzorgwerkers. Een behandelteam wordt aangestuurd door een Manager behandelgroepen. Het doel van de functie van jeugdzorgwerker is het mede opstellen en realiseren van het plan van aanpak en het hiertoe verlenen van complexe individuele en/of groepsbegeleiding, zodanig dat op basis daarvan de opvoeding en begeleiding optimaal tot zijn recht kunnen komen en een veilige opgroeisituatie voor het kind / de jongere is gerealiseerd.

Wij vragen

U heeft bij voorkeur een sociaal agogische opleiding op Hbo-niveau, maar minimaal een agogische opleiding op Mbo-niveau, richting Jeugdzorg afgerond. Bij voorkeur beschikt u over:

  • minimaal vijf jaren werkervaring in de jeugdhulpverlening of een soortgelijke sector;
  • kennis van en inzicht in groepsdynamische processen;
  • kennis van de voor de sector relevante methodieken YouTurn, Nieuwe Autoriteit Geweldloos Verzet (Heim Ohmer);
  • kennis van de kaders en verplichtingen bij hulpverlening in een gedwongen kader;

Daarnaast beschikt u over sociale vaardigheden welke gericht zijn op het motiveren en stimuleren van de jongeren, communicatieve vaardigheden voor het onderhouden van informatieve contacten met (pleeg)ouders/ familie, scholen, externe instanties en dergelijke en creativiteit voor het aanbieden van activiteiten gericht op vrijetijdsbesteding. De jeugdzorgwerker dient zich, indien mogelijk, na indiensttreding te registeren bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.