• Via Het Keerpunt
  • 24 - 36 uur
  • HBO

Senior Jeugdzorgwerker

  • Cadier en Keer
  • 24 - 36 uur
  • HBO

Omschrijving

De senior jeugdzorgwerker verricht zijn of haar werkzaamheden binnen één van de  behandelgroepen van Via Het Keerpunt. Hier verblijven maximaal 10 jongens in een residentiële setting voor hun behandeling. De senior jeugdzorgwerker maakt deel uit van het behandelteam bestaande uit minimaal negen jeugdzorgwerkers.

Wat ga je doen

Als senior jeugdzorgwerker lever je vanuit jouw pedagogische expertise een inhoudelijke bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van het individuele perspectiefplan en heb je hierover continue afstemming met de manager behandelgroepen, gedragswetenschapper en methodiekcoach.  Hierbij coach je jouw teamleden on the job bij het hanteren van (moeilijke) begeleidings- en behandelsituaties en draag je, mede door het geven van trainingen bij aan de verbetering van hun competenties, kennis en vaardigheden. Ook lever je een bijdrage aan de totstandkoming en actualiteit van kwaliteits- en veiligheidsprotocollen en bewaak je de kwaliteit van de behandeling, het behandel- en leefklimaat en de rapportages vanuit het team.

Van welke kwaliteiten maken wij graag gebruik

Uiteraard ben je iemand die zich zeer betrokken voelt bij onze jongeren en gelooft in de kansen die iedereen verdient. Natuurlijk ben je je bewust van de complexe zorgvraag van deze doelgroep. Je bent dan ook niet bang aangelegd en kunt tegen een stootje. Sociale en communicatieve vaardigheden zijn een vereiste net als een groot doorzettingsvermogen.

Om als senior jeugdzorgwerker succesvol te zijn denken wij dat je naast genoemde persoonskenmerken dient te beschikken over een aantoonbare sociaal agogische opleiding op hbo niveau met voor de functie relevante aanvullende/verdiepende cursussen/opleidingen. Relevante werkervaring en kennis van de methodiek YouTurn en schematherapie zullen je zeker van pas komen. Omdat we verwachten dat je jouw collega jeugdzorgwerkers coacht is het wel gewenst dat je beschikt over coachende vaardigheden en ervaring.

De senior jeugdzorgwerker dient zich na indiensttreding te registeren bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Wij bieden

In overleg met jou kijken welke arbeidsvoorwaarden het beste bij jou passen. In ieder geval bieden we een dienstverband met mogelijkheden tussen 24 en 36 uur per week. Het dienstverband wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van één jaar met het uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het salaris voor deze functie is conform CAO Jeugdzorg schaal 9, maximaal 3739,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. De overige arbeidsvoorwaarden, waaronder een werkgeversbijdrage zorgverzekering van 20,- per maand en een eindejaarsuitkering van 8,3% zijn geregeld conform CAO-Jeugdzorg.

Informatie

Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet, waarbij bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar de interne kandidaat. De rechtspositie van deze functie is conform CAO-Jeugdzorg. Het uitvoeren van een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de indiensttredingsprocedure.

Bezwarende werkomstandigheden zoals werken in onregelmatige diensten, het omgaan met agressiviteit en psychische belasting kunnen onderdeel uitmaken van de functie. Hiermee moet op verantwoorde wijze kunnen worden omgegaan.

Belangstelling?

Reacties d.m.v. van een motivatiebrief en Curriculum Vitae dienen uiterlijk op 1 juli 2019 in het bezit te zijn van de afdeling P&O: solliciteren@viajeugd.nl. Reageren kan uitsluitend via e-mail.
Voor nadere informatie over deze functie, kun je contact opnemen met de afdeling P&O of een manager behandelgroepen van Het Keerpunt (043-4077150).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.