• Via Icarus
 • 32 uur
 • HBO

Werkmeester (Hout)

 • Cadier en Keer
 • 32 uur
 • HBO

Omschrijving

De functie van werkmeester is gericht op het begeleiden van onze jongeren in het ontwikkelen van (vak)technische en arbeidsgerichte vaardigheden ter voorbereiding op plaatsing bij een reguliere of vakgerichte opleiding of bij een bedrijf. Daarnaast richt de werkmeester zich op het begeleiden van onze jongeren bij activiteiten welke bijdragen aan hun reactivering en resocialisatie. Door het uitvoeren van de eigen vaardigheden in de praktijk worden de vaardigheden, door voorbeeldgedrag, het geven van instructies en het bieden van individuele ondersteuning bij de jongeren gestimuleerd en verder ontwikkeld.      

 

 

De werkmeester voert de volgende activiteiten uit

 • Vertalen van het plan van aanpak naar een gericht lesaanbod;
 • organiseren van activiteiten in groeps- en/of projectverband binnen het kader van het plan van aanpak;
 • stimuleren en ontwikkelen van de aanwezige kennis en (werk-/) leerervaring van de jongeren, mede met het oog op plaatsingsmogelijkheden bij een reguliere, gerichte vakopleiding of bij een bedrijf;
 • ontwikkelt leerervaringen door gebruik te maken van (een nieuwe combinatie van) technieken, materialen, activiteitvormen en –opdrachten;
 • beheren van werkruimtes, materialen en andere hulpmiddelen;
 • observeren van mogelijkheden en ontwikkeling van de jongeren, alsmede het rapporteren ten aanzien van gedrag en voortgang aan in- en externe betrokkenen;
 • assisteren bij grotere activiteiten en kan in overleg ondersteuning bieden bij kleinere activiteiten;
 • organiseert in samenspraak met collega’s de jaarlijkse summerscool;
 • bevorderen en stimuleren van deelname van de jongeren aan in- en externe activiteiten.

Wij vragen
Als basis beschikt u over een afgeronde agogische opleiding op HBO-niveau zoals SPH, Social Work of een afgeronde PABO of de 2e graad lesbevoegdheid, aangevuld met voor de functie relevante opleidingen of cursussen op het gebied van houtbewerking.

Bij voorkeur beschikt u over:

 • een aantal jaren werkervaring in de jeugdzorg of een soortgelijke sector;
 • kennis van en inzicht in groepsdynamische processen;
 • kennis van de voor de sector relevante methodieken Nieuwe Autoriteit Geweldloos Verzet (Heim Ohmer);
 • kennis van de kaders en verplichtingen bij hulpverlening in een gedwongen kader;
 • sociale vaardigheden welke gericht zijn op het motiveren en stimuleren van onze jongeren;
 • communicatieve vaardigheden voor het onderhouden van informatieve contacten met

(pleeg)ouders/ familie, scholen, externe instanties en dergelijke;

 • kennis van de bij activiteiten toe te passen materialen, technieken en gereedschappen;
 • kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid, Arbo en milieu.

Wij bieden
Wij bieden een dienstverband  van 32 uur per week. Het dienstverband wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van één jaar. Het salaris voor deze functie is conform CAO Jeugdzorg en is ingedeeld in schaal 8, minimaal €2310,93 en maximaal €3431,71 bruto per maand bij een 36-urige werkweek. De overige arbeidsvoorwaarden, waaronder een werkgeversbijdrage zorgverzekering van 20,- per maand en een eindejaarsuitkering van 8,3% zijn geregeld conform CAO-Jeugdzorg.

Informatie
Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet, waarbij bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar de interne kandidaat. De rechtspositie van deze functie is conform CAO-Jeugdzorg. Het uitvoeren van een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de indiensttredingsprocedure.

Bezwarende werkomstandigheden zoals werken in onregelmatige diensten, het omgaan met agressiviteit en psychische belasting kunnen onderdeel uitmaken van de functie. Hiermee moet op verantwoorde wijze kunnen worden omgegaan.

Belangstelling?
Reacties d.m.v. van een sollicitatiebrief en Curriculum Vitae dienen uiterlijk op  22 augustus 2019  in het bezit te zijn van de afdeling P&O via solliciteren@viajeugd.nl. Reageren kan uitsluitend via e-mail. Voor nadere informatie over deze functie, kunt u contact opnemen met een manager behandelgroepen van Icarus, 043-4077150.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.