• 18-36 uur
 • Je beschikt over een afgeronde opleiding HBO-opleiding Psychomotorische Therapie

Psychomotorisch therapeut

 • 18-36 uur
 • Je beschikt over een afgeronde opleiding HBO-opleiding Psychomotorische Therapie

Omschrijving

Leer jij jongeren signalen van het lichaam, gevoelens of gedragspatronen te herkennen en beter te begrijpen?

Afhankelijk van het behandeldoel leer je de jongere signalen van het lichaam, gevoelens of gedragspatronen te herkennen en beter te begrijpen. Je geeft behandeling op het gebied van agressie- en impulsregulatie, (sociale) weerbaarheid, samenwerken, spanningsklachten, en het verwerken van nare ervaringen in het verleden. Je werkt samen met de jongere en betrekt hierbij het systeem rondom de jongere. Dit kan zowel residentieel als ambulant. Soms vindt behandeling individueel plaats, een andere keer in groepsverband.

Wat ga je doen?

 • Je werkt zelfstandig onder verantwoordelijkheid van een betrokken regiebehandelaar;
 • Je adviseert vanuit de hulpvraag van de jongere en zijn systeem over de (voorlopige) behandeldoelen binnen een vorm van individuele of groepsgerichte therapie;
 • Je gaat actief aan de slag met je eigen caseload;
 • Je stelt een plan van aanpak op samen met de gedragswetenschapper, pleegt interventies en evalueert deze;
 • Je werkt zowel individueel als ook binnen de systemische context afhankelijk van de hulpvraag;
 • Je signaleert (mogelijke) knelpunten en bent in staat te interveniëren indien de situatie dit vraagt. Je handelt en redeneert vanuit een methodisch en pedagogisch kader afgestemd op de hulpvraag van de persoon en diens systeem, met als doel eigen kracht te versterken;
 • Je draagt zorg voor het nakomen van de relevante (wettelijke) termijnen en afspraken en onderneemt actie bij een naderende overschrijding;
 • Je evalueert de resultaten met de jongere en het systeem.

Wat hoort er ook bij?

 • Mondelinge en schriftelijke afstemming met collega’s en verslaglegging in het EPD;
 • Deelnemen aan multidisciplinair overleg;
 • Het onderhouden van dossiers en het schrijven van rapportages;
 • Het geven van deskundigheidsbevordering aan collega’s;
 • Je sluit aan bij multidisciplinaire overleggen met het team.

Het team

Als Psychomotorisch Therapeut van Via Jeugd werk je binnen een team van 15 tot 20 collega’s. Je werkt veelal solistisch maar kunt ook in duo’s te werk gaan binnen een gezin.

Binnen Via ambulant onderscheiden we team begeleiding en team behandeling. Indien nodig behandel je ook jongeren die residentieel verblijven.

De hulpverlening geschiedt op basis van indicatiestelling door de gecertificeerde instellingen, de gemeente of via de medische verwijzers. Je hebt nauw contact met de verwijzende instelling en voelt je ambassadeur van de organisatie.

In jouw werk word je ondersteund door middel van supervisie, werkbegeleiding en studie- en teamdagen. Het begeleidingsteam bestaat uit de manager, gedragswetenschapper en supervisor van team ambulant. 

Jouw bagage

 • Je beschikt over een afgeronde opleiding HBO-opleiding Psychomotorische Therapie;
 • Je bent ingeschreven of bent bereid je in te schrijven bij Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen;
 • Je hebt relevante werkervaring binnen het werkveld van de jeugdzorg
 • Je bent enthousiast en hebt een flexibele instelling; Je kan goed samenwerken met andere betrokken collega’s in het bereiken van gezamenlijke doelen;
 • Je vindt aansluiting bij de jongeren en ouders.
 • Je beschikt over eigen vervoer (auto).
 • Je bent ondernemend en toont initiatief binnen je team, alsook binnen je eigen caseload.
 • Je kunt zelfstandig werken en beschikt over een no-nonsense houding. Daarnaast ben je in staat om te gaan met crisissituaties.
 • Je legt en onderhoudt proactief contact met het systeem en ketenpartners, dit vraagt om een pioniersmentaliteit.

Wij bieden

Een uitdagende functie in een organisatie die volop in ontwikkeling is. Er is ruimte voor innovatie en persoonlijke groei in een inspirerende omgeving. 

De arbeidsduur is 18-36 uur per week. De CAO Jeugdzorg is van toepassing, salariëring in schaal 10 (maximaal  € 4.605,45 bruto per maand o.b.v 36 uur/week).

Belangstelling?

Weet je van aanpakken en ben je klaar om de uitdaging binnen ons residentiele en ambulante team aan te gaan? Stuur ons dan een berichtje via de ‘bericht-button’, neem contact op of stuur een motivatiebrief en je CV naar solliciteren@viajeugd.nl. Bij gelijke geschiktheid voor de functie gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat. Voor meer informatie over de organisatie of de functie kun je contact opnemen met Karen Crommen, Manager Ambulant, tel. 043-4077137 of mw. Sandra Ritzen, HR Adviseur, tel. 043-4077103.

Wij bieden ambulante hulpverlening aan jongeren en (jong)volwassenen met complexe problematiek. Ook bieden wij jeugdbescherming en jeugdhulpverlening aan jongeren met ernstige gedragsproblematiek binnen de JeugdzorgPlus-instelling Via jeugd. Hier verblijven zowel jongens als meisjes met een civielrechtelijke plaatsingstitel. Bij Via Jeugd werken circa 180 medewerkers. Voor meer informatie www.viajeugd.nl.