Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd (KVJJ) Zuid

Jongeren van 12 tot en met 23 jaar kunnen hun preventieve hechtenis of detentie doorbrengen in een Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd (KVJJ). De KVJJ bevindt zich nu nog in Cadier en Keer. We verwachten per 1 oktober te verhuizen naar een andere locatie. In de KVJJ ligt de nadruk op het creëren en behouden van de positieve aspecten in het leven van de jongeren. De jongeren gaan buiten de deur naar school en werk. Via Jeugd is de aanbieder van de KVJJ Zuid. In de KVJJ werken professionals, de jongere en zijn netwerk samen aan wat nodig is om de kans op terugkeer naar het gewone leven te vergroten.

Waarom een KVJJ

Omdat er een groeiende diversiteit is van de doelgroep en verschillen in verblijfsduur zijn, is er meer variatie in zorgaanbod en beveiliging nodig. Na een gerichte screening op basis van risicotaxatieinstrumenten, kunnen jongeren in een Kleinschalige Voorziening (KV) geplaatst worden. Deze vorm van vrijheidsbeneming zet in op behoud van positieve elementen in het leven van de jeugdigen. Ook kunnen nieuwe positieve elementen worden opgestart, zoals zorg, ondersteuning of dagbesteding. Hiervoor wordt samengewerkt met externe partners.

Eigen verantwoordelijkheid

Jongeren worden alleen in de KVJJ geplaatst als uit screening en diagnostiek blijkt dat ze geschikt zijn voor een beperkt beveiligingsniveau. Binnen de KVJJ is alleen plaats voor gemotiveerde jongeren die zelf de verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor de uitvoering van hun plan. 


De selectiefunctionaris van de Divisie Individuele Zaken (DIZ) van DJI plaatst de jongeren namens de minister van Rechtsbescherming.

Meer informatie?

Wil je meer weten over het plaatsingsproces, de achtergrond, doelgroep en invulling van het verblijf in de KVJJ? Bel of mail dan naar Colinda Serie 06-38215843, colinda.serie@viajeugd.nl, Irene Bos, 043-4077150, irene.bos@viajeugd.nl of Maurice Aben, 043-4077150 maurice.aben@viajeugd of kvzuid@viajeugd.nl

 

Veelgestelde vragen

Geen antwoord op jouw vraag?

Wil je meer weten?
Of heb je vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen je graag verder!