Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd (KVJJ) Zuid

Jongeren van 12 tot en met 23 jaar kunnen hun preventieve hechtenis of detentie doorbrengen in een Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd (KVJJ). In de KVJJ ligt de nadruk op het creëren en behouden van de positieve aspecten in het leven van de jongeren. De jongeren gaan buiten de deur naar school, dagbesteding en/of werk. Via Jeugd is de aanbieder van de KVJJ Zuid. In de KVJJ werken professionals, de jongere en zijn netwerk samen aan wat nodig is om de kans op terugkeer naar het gewone leven te vergroten.

Waarom een KVJJ

Omdat er een groeiende diversiteit is van de doelgroep en verschillen in verblijfsduur zijn, is er meer variatie in zorgaanbod en beveiliging nodig. Na een gerichte screening op basis van risicotaxatieinstrumenten, kunnen jongeren in een Kleinschalige Voorziening (KV) geplaatst worden. Deze vorm van vrijheidsbeneming zet in op behoud van positieve elementen in het leven van de jeugdigen. Ook kunnen nieuwe positieve elementen worden opgestart, zoals zorg, ondersteuning of dagbesteding. Hiervoor wordt samengewerkt met externe partners.

Eigen verantwoordelijkheid

Jongeren worden alleen in de KVJJ geplaatst als uit screening en diagnostiek blijkt dat ze geschikt zijn voor een beperkt beveiligingsniveau. Binnen de KVJJ is alleen plaats voor gemotiveerde jongeren die zelf de verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor de uitvoering van hun plan. 


Na aanmelding van ketenpartners plaatst de selectiefunctionaris van de Divisie Individuele Zaken (DIZ) van DJI de jongeren namens de minister van Rechtsbescherming. De selectiefunctionaris van Divisie Individuele Zaken (DIZ) van DJI bepaalt aan de hand van vastgestelde criteria welke jongeren in aanmerking komen voor de KVJJ en of dit passend is. Ketenpartners die jongeren kunnen aanmelden zijn bijvoorbeeld: Reclassering, JJI en de Raad voor de Kinderbescherming. 

Meer informatie?

Wil je meer weten over het plaatsingsproces, de achtergrond, doelgroep en invulling van het verblijf in de KVJJ? 
Bel of mail dan naar Colinda Serie 06-38215843, colinda.serie@viajeugd.nl, Rosanne Hussarts, 043-4077150, rosanne.hussaarts@viajeugd.nl, of kvzuid@viajeugd.nl

Adres 
KVJJ Zuid (Via Jeugd)
Postweg 88
5915 HB Venlo

De KVJJ Zuid bevindt zich op het terrein van de Mutsaersstichting

De flyer over de KVJJ vind je hier.

Veelgestelde vragen

Geen antwoord op jouw vraag?

Wil je meer weten?
Of heb je vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen je graag verder!

Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd Zuid (KVJJ Zuid)

Downloads