Samenwerkingspartners

Om de kwaliteit van zorg te verbeteren werken we samen met verschillende collega organisaties.

GIK-J: samenwerking met Mondriaan, Xonar en Koraal

Beter, minder, korter

Sinds 1 juli 2022 werken we samen met Mondriaan, Koraal en Xonar. We noemen deze samenwerking GIK-J. GIK-J staat voor gesloten en intensief klinische jeugdhulp Zuid-Limburg. Met deze samenwerking willen we de zorg aan zeer kwetsbare jeugdigen verbeteren, de instroom verminderen en de opnameduur verkorten. Ook willen we het verblijf in een instelling verminderen door de zorg die nodig is zoveel als mogelijk naar de jeugdige en zijn woonomgeving toe te brengen (thuis dan wel in een lichtere woonvorm) en te voorkomen dat jeugdigen onnodig moeten verhuizen binnen diverse zorgaanbieders als er tijdelijk meer of specifiekere hulp nodig is.

Meer informatie over het GIK-J vind je hier.