Open groep

Op de open behandelgroep bieden we behandeling en begeleiding aan jongeren die (tijdelijk) niet in hun eigen netwerk kunnen verblijven of na een gesloten plaatsing de volgende stap nemen richting een terugkeer in de samenleving. In deze volgende stap leren jongeren omgaan met meer vrijheden en verantwoordelijkheden onder begeleiding van een ervaren en gespecialiseerd team, weliswaar binnen bepaalde gestelde kaders. 

Het verblijf op de open groep is op basis van bereidheid en daarmee niet vrijblijvend. De achterliggende intentie is dat jongeren gemotiveerd zijn om er te verblijven en ook willen samenwerken met het begeleidende team. Deze bereidheid en motivatie voor behandeling is de basis voor een succesvol traject. Ook is het belangrijk dat het netwerk om de jongere heen achter de plaatsing staat en samen met het begeleidingsteam de jongere zo goed mogelijk ondersteunt.

Wat doen we?
De jongere leert omgaan met vrijheden en verantwoordelijken die in het alledaagse leven vanzelfsprekend zijn. Deze behandeling bestaat enerzijds uit de groepsbehandeling, waarbij de jongeren meer centraal staat. Anderzijds streven wij er naar om het betrokken systeem (zoals ouders, school) rondom de jongeren actief te betrekken bij de behandeling. Overdag volgt de  jongere intern (voor degene met een gesloten machtiging) of extern onderwijs. Wanneer er geen dag invulling is in de vorm van opleiding en/of werk zoeken wij samen met de jongere en het netwerk naar een positieve dag-invulling zoals school, stage, werk of een andere vorm van dag invulling.

Meer informatie
Wil je meer weten of heb je een concrete vraag over de open groep? Neem dan contact op met Bert de Zwart (manager), Anne Jeurissen (gedragswetenschapper) of Nicole Zinken (gedragswetenschapper) via het telefoonnummer 040-4077150. Mailen kan naar opengroep@viajeugd.nl 

De flyer over de open groep vind je hier

Veelgestelde vragen Open groep

Geen antwoord op jouw vraag?