Opname- en observatiegroep

Op de Opname- en observatiegroep ligt de focus op het stabiliseren, taxeren en indiceren van de problematiek die jongeren en hun systeem laten zien. Er wordt uitgebreid de tijd genomen om de jongeren en hun systeem welkom te heten, met hen kennis te maken en een goede taxatie en indicatiestelling te kunnen doen. Jongeren kunnen zo voorbereid en met een warme overdracht doorstromen naar de behandelgroep of een vervangend zorgaanbod, dat aansluit bij hun begeleidingsbehoeften. 

Hoe werken we op de opname- en observatiegroep?       

Er is voldoende ruimte en expertise om gedrag in korte tijd te kunnen stabiliseren. We nemen de tijd om te kunnen komen tot een goede en valide taxatie van de problematiek van de jongeren en zijn/haar systeem. We kijken naar wat een grondlegger is voor een passende indicatiestelling. Hierdoor kunnen jongeren goed voorbereid en met een warme overdracht doorstromen naar de ontvangende behandelgroep of het alternatieve zorgaanbod  

Voordeel van instromen op de opname- en observatiegroep

  • Er zijn minder onverwachte wisselingen in groepssamenstellingen op de overige behandelgroepen

  • Hierdoor kunnen stabiliteit en het behandelklimaat meer beschermd en gehandhaafd worden.  

Advies, consulatie en aanmelden 

Het is in het voordeel van de jongere om tijdig contact te leggen met de aanmeldfunctionarissen Bram Wilders of Anneloes Boer of met regiebehandelaar Sanne Hellemons. Als er op tijd contact gelegd wordt kunnen we in een eerder stadium kennismaken met de jongere en zijn/haar netwerk. Dit is belangrijk om de jongere de juiste zorg op de juiste plek te bieden. 

Contactgegevens

Bram Wilders, Anneloes Boer of Sanne Hellemons.
Telefoonnummer: 043 - 4077150
Mailadres: info@viajeugd.nl