Via Jeugd. Grip op morgen.

Over Via Jeugd

Via Jeugd is een Jeugdzorgorganisatie voor jeugdbescherming, jeugdhulpverlening en onderwijs in Cadier en Keer. Wij bieden zorg aan jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen. We willen de jongeren grip op de toekomst geven. We bieden gesloten jeugdzorg, open jeugdzorg, ambulante behandeling, ThuisBest en verblijf in de Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd.

Jongeren worden bij ons geplaatst via een kinderrechter. We willen hen grip op de toekomst geven. Dit doen we samen met de jongere en zijn of haar netwerk. Het liefst doen we dit vanuit huis of waar de jongere verblijft. Alleen als het echt niet anders kan dan gaan we voor een zo kort mogelijk verblijf. Dan zorgen we ervoor dat de jongere naar school gaat en sluiten we aan bij wat de jongere nodig heeft. Samen bouwen we de zelfstandigheid van jongeren geleidelijk op.

Waar Via Jeugd voor staat vertellen we je hier.

Orange the world: wij dragen bij aan het project 'Handen vol ervaring'.

Vandaag is het Orange the World. Orange the World is de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Iedere dag hebben we te maken met slachtoffers. Jongeren die seksueel zijn uitgebuit of - geweld hebben meegemaakt, hebben te maken met specifieke en complexe problemen. Denk aan traumatische ervaringen, hechtingsproblematiek, een laag gevoel van eigenwaarde en een laag zelfbeeld, problemen op gebied van zowel school als thuis en zwangerschappen op jonge leeftijd. Mede vanwege deze complexiteit ervaart de hulpverlening voor deze slachtoffers verschillende knelpunten.