Via Jeugd. Grip op morgen.

Over Via Jeugd

Via Jeugd is een JeugdzorgPlus-instelling voor jeugdbescherming, jeugdhulpverlening en onderwijs. We zijn er voor jongeren met complexe gedragsproblemen, ook als er sprake is van psychiatrische problematiek of een licht verstandelijke beperking. We gaan samen met de jongeren op zoek naar de mogelijkheden en dingen die wél goed gaan en die wél kunnen. Ook als het heel moeilijk wordt, staan wij naast de jongeren en blijven we samen met hen bouwen aan een veiligere toekomst. Want ook in probleemsituaties is veel mogelijk. Jongeren kunnen bij ons leren van hun (succes)ervaringen.

Jongeren worden bij ons geplaatst via een kinderrechter. We willen hen grip op de toekomst geven. Dit doen we samen met de jongere en zijn of haar netwerk. Het liefst doen we dit vanuit huis of waar de jongere verblijft. Alleen als het echt niet anders kan dan gaan we voor een zo kort mogelijk verblijf. Dan zorgen we ervoor dat de jongere naar school gaat en sluiten we aan bij wat de jongere nodig heeft. Samen bouwen we de zelfstandigheid van jongeren geleidelijk op.

Waar Via Jeugd voor staat vertellen we je hier.

PERSBERICHT: Laat je rondleiden tijdens de open dag en ontdek de JeugdzorgPlus

Cadier en Keer - Op zaterdag 24 september houdt Via Jeugd, JeugdzorgPlus-instelling in Cadier en Keer, samen met onderwijsinstelling Stichting Alterius een open dag. We sluiten hiermee aan op de landelijke Burendag. De open dag is voor buurtgenoten, verwijzers, netwerkpartners, toekomstig medewerkers en andere geïnteresseerden. Hiermee wordt de gelegenheid geboden om kennis te maken met Via Jeugd en Stichting Alterius.