Ambulante behandeling en begeleiding aan jongeren en zijn of haar systeem

Via Ambulant biedt ambulante behandeling en/of begeleiding aan kinderen en jongeren met complexe problematiek en hun systeem (bijv. familie) waarvoor geen opname nodig is. Ongeacht de woon- of leefsituatie sluiten we aan bij waar dit nodig is. Het kan dus zijn dat de behandeling thuis plaatsvindt, bij Via Jeugd of op een plek die passend is bij het kind of de jongere. 

Vaak zien we dat er sprake is van een langdurige hulpverleningsgeschiedenis zonder gewenst resultaat of dat er sprake is van verminderde motivatie of wantrouwen in de hulpverlening. Samen met de jongere en het systeem gaan we op zoek naar een behandeling die past bij de hulpvraag en het leven van de jongere en zijn of haar systreem. Het ‘normale’ leven gaat door en wij sluiten daarop aan. Zolang als nodig. Hierbij behouden we het eventuele bestaande hulpverleningsnetwerk. 

Wat doen we?

We gaan aan de slag met de jongere en het systeem rondom de jongere. Zodat we samen tot een oplossing komen voor de hulpvraag die er ligt. Vaak zijn er in het systeem (negatieve) interactiepatronen ontstaan wat maakt dat het niet lukt om hier zonder begeleiding of behandeling uit te komen. We brengen eerste in kaart welke interactiepatronen er zijn. Daarna bekijken we wat er nodig is om deze te doorbreken. Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van de jongere en het systeem staan daarbij centraal. Met als doel dat de jongere een zo normaal mogelijk leven kan leiden en de jongere en het systeem samen met een nieuw perspectief verder kunnen.

Ons uitgangspunt is dat het systeem aan het roer staat en dat de jongere centraal moet staan. Want elke jongere heeft het recht om gezond en veilig op te groeien en om normaal mee te kunnen doen in de maatschappij. Lukt dat even niet? Dan staan wij naast de jongere én zijn systeem. 

Meer weten?

Wil je meer weten over ambulante behandeling of begeleiding? Neem dan contact op met Rosanne Hussaarts (manager) of Maud Veldhuizen (gedragswetenschapper) via emailadres via.ambulant@viajeugd.nl of telefoonnummer 043 407 71 50. 

Downloads

Veelgestelde vragen

Geen antwoord op jouw vraag?

De weg naar structuur
en veiligheid