Ambulante begeleiding aan jongeren én hun naasten

Via Jeugd Ambulant biedt ambulante begeleiding aan jongeren, jongvolwassenen en ouders die zelfstandig wonen maar nog wel begeleiding nodig hebben. Het kan hierbij ook gaan om jongeren die uitstromen uit de JeugdzorgPlus-organisatie Via Icarus. Daarnaast biedt Via Jeugd in Cadier en Keer ambulante begeleiding aan jongeren en jongvolwassen die tussen wal en schip dreigen te vallen, bijvoorbeeld omdat ze complexe begeleiding nodig hebben bij wonen, onderwijs, werk of dagbesteding. 

Wij zijn ervan overtuigd dat het de meeste gezinnen lukt om zelf te zorgen voor een goed, gezond en veilig opgroei- en opvoedklimaat. Soms lukt dat helaas (tijdelijk) wat minder en is er behoefte aan ondersteuning bij problemen van jongeren of in het gezin, die de ouders belemmeren in hun ouderrol. In eerste instantie krijgen gezinnen hierbij vaak een ‘steuntje in de rug’ van de omgeving, zoals de vrijwilligers of professionals van school of de sportclub. Meestal is het daarmee opgelost. Is er sprake van complexe gedragsstoornissen, dan gebeurt de begeleiding door ervaren en gespecialiseerde jeugdzorgwerkers. Jongeren die uitstromen bij Via Icarus worden ambulant begeleid door de jeugdzorgwerker die ook betrokken was toen de jongeren tijdelijk bij ons verbleven. Zo kan de jongere het traject voortzetten met een begeleider die hem én zijn problematiek goed kent en kan de jongere verder bouwen aan een veilige en stabiele toekomst. Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van de jongere staan daarbij centraal. De medewerkers van Via Jeugd Ambulant werken samen aan een nieuw perspectief en aan vertrouwen in de toekomst.

Meer weten?

Wil je meer weten over ambulante begeleiding in Cadier en Keer? Neem dan contact op met Karen Crommen (manager) via 06 - 29 09 62 19 of Maud Veldhuizen (gedragswetenschapper) via emailadres via.ambulant@viajeugd.nl of via telefoonnummer 043 407 71 50. 

Hoe werkt Via Jeugd Ambulant?

Via Jeugd Ambulant investeert in kwalitatief goede zorg voor jeugd en zorgt ervoor dat er minder vaak een beroep gedaan hoeft te worden op ‘zware’ jeugdzorg.

Medewerkers van Via Jeugd Ambulant

Al meer dan honderd jaar bouwt Via Jeugd en zijn voorgangers aan kennis over specialistische jeugdzorg. Vanuit een oprecht geloof in de alledaagse kracht van mensen en de kracht van buurten en wijken versterken we de sociale samenhang. Ons uitgangspunt is dat het gezin aan het roer staat en dat de jongere centraal moet staan.

De behandeling

01

Persoonlijk behandelplan

Elke jongere is uniek. Daarom krijgt elke jongere een persoonlijk behandelplan, waarin staat wat het doel is van de behandeling en welke stappen er worden gezet om dat doel te behalen. 

02

Na de behandeling

Gedurende de behandeling krijgt een jongere steeds meer vrijheden. Zo wordt er toegewerkt naar het moment dat hij of zij weer naar huis gaat. Vanaf dat moment wordt in de meeste gevallen ambulante begeleiding ingezet. Want ook na het verblijf bij Via Jeugd bieden wij de jongere en zijn of haar omgeving begeleiding en ondersteuning.

De weg naar structuur
en veiligheid