De meest specialistische jeugdzorg in Zuid-Nederland

Via Jeugd

Wanneer je vanwege complexe gedragsproblemen meer zorg nodig hebt dan anderen je kunnen bieden? Dan is Via Jeugd er voor je. Onze toegewijde mensen werken samen met jou en je omgeving aan een nieuw begin. Ook als het heel moeilijk wordt, staan wij naast je en blijven we samen met jou bouwen aan een veilige toekomst.

Grip krijgen op de toekomst, dat kan niemand alleen. We weten hoe belangrijk het is om je nabije omgeving te betrekken bij de behandeling. Ook werken we nauw samen met andere organisaties, zodat behandelingen beter op elkaar aansluiten. Onze professionals delen hun kennis en ervaring met anderen. We ontzorgen gemeenten door het bieden van effectieve jeugdhulp en adviseren hen op het gebied van preventie en vervolgzorg.

Samen ondersteunen wij jou in je ontwikkeling, zodat je weer zicht krijgt op een toekomst en weer mee kunt doen in de maatschappij. Want dat is waar het om draait. Gaat het beter met onze jeugd, dan gaat het beter met de toekomst van ons allemaal. Dat geloven wij.

Wil je meer weten?
Of heb je vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen je graag verder!

Onderschrijving van Via Jeugd

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Via Jeugd onderschrijft de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat betekent dat onze medewerkers – op basis van hun verantwoordelijkheid voor de cliënten – alert zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en effectief reageren. Volgens deze Meldcode kan Via Jeugd melding maken bij het meldpunt Veilig Thuis.

Voor meer informatie over de Meldcode kunt u terecht bij uw contactpersoon binnen Via Jeugd. Voor meer informatie over Veilig Thuis kunt u terecht op vooreenveiligthuis.nl.

 

Rechten van het Kind

Om de rechten van kinderen beter te beschermen kwamen de VN en UNICEF op 20 november 1989 met het Verdrag voor de Rechten van het Kind naar buiten. Inmiddels hebben 191 landen van de 193 landen op de wereld het verdrag ondertekent. Wat betekent dat voor kinderen? De landen hebben met de erkenning van het verdrag zich verplicht om kinderrechten te beschermen. En daarbij moeten kinderen de kans krijgen om mee te praten en te denken over zaken die voor hen belangrijk zijn.

Ook bij Via Jeugd waar jongeren verblijven die door een kinderrechter uit huis zijn geplaatst, of jongeren verblijven die met politie en justitie in aanraking zijn gekomen, handelen we met inachtneming van het Verdrag. De jongeren worden goed en respectvol behandeld, hun belang staat voorop. Ook staan we elk jaar op 20 november stil bij Dag van de kinderrechten om de rechten van de jongeren nog eens extra onder de aandacht te brengen

Kijk voor meer informatie op:

AVG bij Via Jeugd

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie.

Gegevens uitwisselen moet zo veilig mogelijk gebeuren. Onze medewerkers zijn er goed van doordrongen dat ze met privacygevoelige gegevens omgaan. Ze kennen de grondbeginselen van de AVG. Regelmatig controleert het privacyteam of onze medewerkers nog steeds werken volgens de juiste procedures. Specifieke risico’s brengen we in kaart, en we zorgen ervoor dat AVG bij onze medewerkers onderdeel van de manier van werken en handelen blijft.

De locaties van Via Jeugd

De weg naar structuur
en veiligheid