WINGS methodiek Ambulant

Behandeling van jongeren kan zowel klinisch als ambulant plaatsvinden. Ze zijn vaak nog sterk verbonden met hun gezin van herkomst en hun gedrag kan niet los van deze gezinscontext begrepen worden.

We richten ons op de groep kinderen en jongeren van 10 tot 23 jaar met (zeer) ernstige gedragsproblemen en hun gezinnen. Vaak is er naast de gedragsproblemen ook sprake van comorbide problematiek zoals psychiatrische klachten, een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling, een licht verstandelijke beperking en/of misbruik van alcohol en/of drugs. Deze kinderen en jongeren lopen ernstige risico’s in hun ontwikkeling zoals bijvoorbeeld justitiecontacten, verslaving, schooluitval en het ontwikkelen van ernstige psychiatrische problematiek. Behandeling van de kinderen en jongeren kan zowel klinisch als ambulant plaatsvinden. Ze zijn vaak nog sterk verbonden met hun gezin van herkomst en hun gedrag kan niet los van deze gezinscontext begrepen worden. 

De inzet van de WINGS methodiek Ambulant gefaseerd systeemgericht werken is gericht op:

  • Het voorkomen of vervangen van plaatsingen binnen de Jeugdzorg Plus d.m.v. inzet van intensieve ambulante systeemgerichte behandeling.
  • Het verkorten van plaatsingen binnen de Jeugdzorg Plus d.m.v. inzet van intensieve systeemgerichte behandeling vanaf de start van de gesloten plaatsing (re-entry).

Wat houdt het scholingsprogramma in?

Het scholingsprogramma bestaat in totaal uit 5 opleidingsdagen, verspreid over 1 jaar. Naast de opleidingsdagen zal er wekelijkse teamsupervisie plaatsvinden, gericht op het modeltrouw uitvoeren van de methodiek en het groeien in competentie van de medewerkers. We zorgen ook voor wetenschappelijke borging van de methodiek middels effectenonderzoek.

Wat neem je mee naar de praktijk?

Het begrijpen en doorbreken van interactiepatronen van gezinsleden en / of het systeem. Bekend raken met het fase systeem en bijbehorende interventies.

Trainers

Je krijgt training van:

  • Richard Brunenberg, trainer en erpleegkundig specialist GGZ / transformatiemanager
  • Kim Jolink, trainer Streetcare XL

Overige informatie

  • Datum: 5 dagen verspreid over 1 jaar
  • Kosten
  • Incompany: op aanvraag
  • Accreditatie: SKJ212164 – 48 punten 
  • Aantal plekken: 15

Ik wil contact over de WINGS methodiek Ambulant