Over Via Jeugd

‘We gaan samen met de jongeren op zoek naar de mogelijkheden en dingen die wél goed gaan en die wél kunnen.’

Via Jeugd is een JeugdzorgPlus-instelling voor jeugdbescherming, jeugdhulpverlening en onderwijs. We zijn er voor jongeren met complexe gedragsproblemen, ook als er sprake is van psychiatrische problematiek of een licht verstandelijke beperking. We bevinden ons in Cadier en Keer in Limburg.

We werken samen met de jongere en zijn netwerk aan de toekomst

Jongeren worden bij ons geplaatst via een kinderrechter. We willen hen grip op de toekomst geven. Dit doen we samen met de jongere en zijn of haar netwerk. Het liefst doen we dit ambulant, vanuit huis of waar de jongere verblijft. Alleen als het echt niet anders kan, dan gaan we voor een zo kort mogelijk verblijf. We zorgen ervoor dat de jongere naar school gaat en sluiten we aan bij wat de jongere nodig heeft. Samen bouwen we de zelfstandigheid van jongeren geleidelijk op.

Functie
Organisatie

Onze ervaren specialisten

Behandelplan

Behandelvisie

Via Jeugd is er voor jongeren met complexe gedragsproblemen, ook als er sprake is van psychiatrische problematiek of een licht verstandelijke beperking. Wij zien deze jongeren niet als probleemjongeren, maar gaan juist samen met hen op zoek naar de mogelijkheden en dingen die wél goed gaan en die wél kunnen.

De weg naar structuur
en veiligheid