Via Jeugd

Grip op morgen

Als JeugdZorgPlus organisatie ondersteunen wij jou in je ontwikkeling, werken we samen aan een nieuw perspectief en aan vertrouwen in de toekomst. Zodat jij, met dat vertrouwen, veilig mee kunt doen in de maatschappij. Dat doen wij samen jou, met jouw omgeving en met andere organisaties. 

In onze missie staat de jongere centraal. Wij richten ons niet op álle jongeren met een zorgvraag, maar op de groep jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen. Jongeren die gebaat zijn bij specialistische hulp, ambulant of in één van onze locaties voor gesloten jeugdzorg. Vaak is er sprake van psychiatrische klachten, zoals autisme en ADHD, een (licht) verstandelijke beperking, (beginnende) verslaving aan alcohol of drugs, of van gedragsproblemen (agressie, grensoverschrijdend gedrag, trauma’s). Deze problemen kunnen veroorzaakt zijn door ervaringen met ernstige mishandeling, seksueel grensoverschrijdend gedrag of geweldpleging.

Wij werken aan de toekomst in de meest brede zin van het woord. Natuurlijk zetten we ons in voor een betere toekomst voor onze jongeren en hun nabije omgeving. Maar we werken ook aan de toekomst en de veiligheid van de maatschappij. Gaat het beter met onze jeugd, dan gaat het beter met de toekomst van ons allemaal. Dat geloven wij. Door nú in onze jongeren te investeren, kunnen zij straks een maatschappelijke bijdrage leveren. Dat heeft ook positieve gevolgen voor de volgende generaties. De jongeren die wij nu helpen, worden later betere opvoeders.

Werken aan de toekomst kunnen wij niet alleen. Dat doen wij samen met jou. Samen met de jongere, met zijn of haar omgeving en zeker ook met onze ketenpartners. We laten ons adviseren door professionals en wisselen kennis en ervaring met elkaar uit. En we ontzorgen gemeenten door hen te adviseren op het gebied van preventie en vervolgzorg.

klik hier voor onze strategienota Samen met Jou

Wil je meer weten?
Of heb je vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen je graag verder!

De weg naar structuur
en veiligheid