Ik heb een klacht

We doen ons uiterste best om jou de juiste begeleiding en behandeling te bieden. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Dat is erg vervelend. Het is belangrijk dat we hiervan op de hoogte zijn omdat:

  • We actie kunnen ondernemen.
  • De behandeling en begeleiding kunnen verbeteren.
  • De relatie met jouw begeleider kunnen herstellen.

We willen niet dat er een herhaling is van de onvrede of klacht maar wel dat we jou de kwaliteit kunnen bieden wat je nodig hebt. In de flyer lees je wat je kunt doen als je een klacht hebt.

Als je ergens mee zit, ga dan als eerste in gesprek met de groepsleiding of manager van de behandelgroep. Is dit niet de oplossing? Dan kun je de vertrouwenspersonen inschakelen. Die is onafhankelijk en vertrouwelijk en helpt je graag verder. We werken samen met het Jeugdstem. Zij bieden vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Over Jeugdstem

Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij Jeugdstem terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. 

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Via Jeugd.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:
• geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
• ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg; 
• geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg; 
• draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg; 

Zo bereik je Jeugdstem 

• Bel gratis naar 088 – 555 1000
• Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.