Ik heb een klacht

Als je ergens mee zit, ga dan als eerste in gesprek met de groepsleiding of manager van de behandelgroep. Is dit niet de oplossing? Dan kun je de vertrouwenspersonen inschakelen. Die is onafhankelijk en vertrouwelijk en helpt je graag verder. We werken samen met het Jeugdstem. Zij bieden vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Over Jeugdstem

Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij Jeugdstem terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. 

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Via Jeugd.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:
• geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
• ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg; 
• geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg; 
• draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg; 

Zo bereik je Jeugdstem 

• Bel gratis naar 088 – 555 1000
• Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.