Vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) & jeugdwet


Uit steeds meer onderzoek wordt duidelijk hoe schadelijk het is om beperkende maatregelen in te zetten waar dat niet per se nodig is. Het overmatig inzetten van dwang en drang zonder noodzaak wordt repressie genoemd. We willen jongeren graag iets leren door ze te motiveren, te steunen en aan te moedigen. Niet door ze te dwingen.

Per 1 januari 2024 is de hernieuwde jeugdwet van kracht gegaan waarin de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen wordt aangeduid door het ‘nee, tenzij…’ principe. We gaan het in de training hebben over de wettelijke kaders van de machtiging gesloten jeugdzorg, over cultuur en beleid en natuurlijk over alternatieven.

Daarnaast worden de Veldnormen doorgenomen en de ambitie om afzonderingen te minimaliseren. Om die ambitie te kunnen bereiken moeten we alternatieven bedenken en innovatief omgaan met de huidige werksituatie. Een grote opgave die veel van ons allemaal vraagt. Deze training is dan ook geschikt voor alle ketenpartners die te maken hebben met jongeren uit de gesloten jeugdzorg. Dit kunnen professionals zijn die in het voorveld werkzaam zijn (denk aan verwijzers, gemeentes) en professionals die een jongere in begeleiding krijgen die afkomstig is uit de geslotenheid.

Wat houdt de training in?
Tijdens deze training worden tools aangereikt die helpend kunnen zijn tijdens de begeleiding van de jongeren.

Trainer

Keshia Tuhalauruw, opleidingscoördinator, voorheen ervaren jeugdzorgwerker en trainer.

Overige informatie

  • Duur: 4 uur
  • Kosten: €200,- per persoon 
  • Incompany mogelijk
  • Accreditatie: SKJ206621 – 7 punten
  • Aantal plekken 15