Ervaringsleer

Leren door te doen

'Ervaringsleer' is leren door te doen. Door middel van opdrachten, challenges en activiteiten krijg je inzicht in waar je aan kunt werken, individueel of als team. Wij geven je handvatten voor de rol die jij hierin kunt spelen. Het aanbod wat bij jou of je team past vind je hieronder. 

We bieden verschillende teamontwikkelingstrajecten aan. Van een eenmalige intervisie sessie tot en met een geheel verzorgde dag waarbij teamontwikkeling centraal staat. Denk hierbij aan samenwerking, vertrouwen, communicatie, leiderschap, assertiviteit, grenzen aangeven/ omgaan met de grenzen van een ander en motivatie.

De verschillende vormen 'ervaringsleer' worden het liefst in de buitenlucht gegeven zodat er voldoende ruimte is om fysiek aan de slag te gaan. Hierdoor zijn we niet locatie gebonden en kunnen onze trajecten op iedere gewenste locatie gegeven worden.  

Ons aanbod
Omdat er verschillende vragen of behoeften zijn bieden we naast onderstaande trajecten, ook trajecten op maat.

Intervisie
Tijdens een intervisie training staan één of meerdere onderwerpen centraal. Hier bouwen we de training op. Loopt het niet zo soepel binnen het team of is er gewoonweg behoefte aan verbetering in de samenwerking, vertrouwen of spelen er andere dingen dan is de intervisie training een passende interventie. Tijdens deze intervisie wordt er door het team kennisgemaakt met de intervisie vorm van ervaringsleer. Welke individuele aspecten hebben invloed op het teamproces, hoe kan men hier bewust van worden en hoe kunnen we dit verbeteren binnen het team. Wil je verder bouwen aan het team dan is een intervisie traject een mooi vervolg.

  • Een intervisie training wordt aangeboden in de duur van 2,5 uur;
  • Mogelijkheid toekennen SKJ-punten.

Intervisie traject (4x per jaar)
Bovenstaand traject kan herhaald worden. Je gaat dan door op waar je de vorige training gebleven bent.

Het intervisie traject houdt in dat er 4x per jaar twee trainers aan de slag gaan met het team. Tijdens het intervisie traject wordt de verdieping gezocht in de aangedragen onderwerpen. Dit traject is ideaal voor nieuw teams en teams die vastlopen in het teamproces. Een intervisie training wordt aangeboden in de duur van 2.5 uur per intervisie training.

Teamontwikkelingsdag
Tijdens een teamontwikkelingsdag gaan we laagdrempelig aan de slag met verschillende fysieke opdrachten. Het is vooral een dag waar lekker doen en bezig zijn voorop staat. Ervaringsleer is de onderlegger van de activiteiten maar staat niet voorop als doel. De teamontwikkelingsdag is vooral de uitgelezen kans om plezier en ontwikkeling aan elkaar te verbinden. Door de ingezette opdrachten zal het team met elkaar aan de slag gaan en moeten samenwerken. Dit levert uiteindelijk onderwerpen op die (mogelijk) tijdens een intervisie training verder uitgediept kunnen worden.
Door actief met elkaar aan de slag te gaan worden er dingen van elkaar verwacht. Maar hoe ga je dat doen als je niet verbaal mag communiceren, of niets kan zien. Dit zijn activiteiten die worden ingezet om op een laagdrempelige manier het team nader tot elkaar te brengen.

Teamontwikkelingsdag trajectvorm (4x per jaar)
Door het 4x per jaar te volgen wordt er opvolging gegeven aan het proces waarin het team zich bevind.  

Teamontwikkelingsdag met funfactor: plezier staat voorop

De opdrachten van ervaringsleer vallen weg maar we gaan het groots aanpakken. We richten ons vooral op de teamactiviteit waarbij plezier voorop staat en waarin met ervaringsleer de vertaalslag wordt gemaakt om toch iets mee te pikken. Denk hierbij aan een escaperoom, speurtocht, grotten bezoek. Deze dag kan geheel op maat verzorgd worden. Van locatie tot eventuele lunch alles wordt verzorgd en op maat aangeboden. Samen maken we er een leuke dag van!

Team experiance: meerdaagse met overnachting
Kan je echt niet genoeg krijgen van ervaringsleer dan is de team experience de ultieme ervaring voor je team! Geheel op maat gemaakt is er een meerdaagse, met overnachting, trainingstraject mogelijk. Wij zullen gedurende deze dagen alle trainingsvormen aanbieden. Zowel de intervisietraining als de teamontwikkeling afwisselend met vele fun activiteiten.

Scholen
Leerlingen
Naast dat we ons richten op teams zetten wij onze expertise met betrekking tot (complexe) jongeren in in het schoolse domein. Mocht een leerling net dat extra zetje nodig hebben op gebied van het interpersoonlijke domein dan is 'ervaringsleer' een passende interventie.

Docenten
Naast dat wij onze interventies bij leerlingen inzetten bestaat er ook een mogelijkheid om als team docenten, mentoren of een andere samenstelling 'ervaringsleer' in te zetten als teamintervisie training of teamontwikkelingsdag.

Activiteiten
Hulp nodig bij het organiseren van bijvoorbeeld een introductiedag voor nieuwe leerlingen, een s
portdag of afscheid voor schoolverlaters? 'Ervaringsleer' kan hier een bijdrage aan leveren.

Sportvereningen
Samen sporten is natuurlijk op en top samenwerken. Hoe leer je elkaar beter kennen, wat verwachten we van elkaar? Dit kunnen onderwerpen zijn die je samen met je (sport)team gaat behandelen tijdens de interventies. Elkaar leren kennen op een ander niveau om het gezamenlijke doel te bereiken.

Heb je zelf nog ideeën en past een van de bovenstaande trainingen of pakketten niet bij wat je zoekt dan neem gerust contact met ons op. Wij staan open om samen het gesprek te voeren over de inhoud van een passend aanbod.

Trainers
'Ervaringsleer' wordt geboden door een enthousiast en deskundig team dat bestaat uit vier ervaren jeugdzorgwerkers die geschoold en gecertificeerd zijn als trainer 'ervaringsleer'. 

  • Pascal Beenkens, jeugdzorgwerker en trainer ervaringsleer
  • Renske Lenders, jeugdzorgwerker en trainer ervaringsleer
  • Eric van Boekholdt, jeugdzorgwerker en trainer ervaringsleer
  • Erik van der Most, jeugdzorgwerker en trainer ervaringsleer

Vanuit de ervaring die zij hebben opgedaan met jongeren is er een verlangen gegroeid om de kennis en ervaring in een breder veld te positioneren. Zo is het team 'ervaringsleer', naast dat ze met jongeren aan de slag gaan, sinds 2023 aan de slag gegaan met de teams binnen Via Jeugd en de ketenpartners. Dit heeft een positieve ervaring gebracht voor de teams dat wij andere ketenpartners en andere teams/ organisaties willen laten ervaren hoe waardevol 'ervaringsleer' is.

Ik wil contact over 'ervaringsleer'