WINGS methodiek

Behandeling van jongeren kan zowel klinisch als ambulant plaatsvinden. Ze zijn vaak nog sterk verbonden met hun gezin van herkomst en hun gedrag kan niet los van deze gezinscontext begrepen worden.

De inzet van de WINGS methodiek gefaseerd systeemgericht werken is gericht op:

 • Het voorkomen of vervangen van plaatsingen binnen de JeugdzorgPlus d.m.v. inzet van intensieve ambulante systeemgerichte behandeling.
 • Het verkorten van plaatsingen binnen de JeugdzorgPlus d.m.v. inzet van intensieve systeemgerichte en hechting-sensitieve behandeling vanaf de start van de gesloten plaatsing (re-entry).

Wat houdt het scholingsprogramma in?

Het scholingsprogramma bestaat in totaal uit 4 opleidingsdagen, verspreid over 5 maanden. Na afronding van de eerste 2 opleidingsdagen heb je gerichte tools in handen om de geformuleerde hypothesen te bespreken met cliënt(systeem) (door het Dialoog model).

Dag 1 en 2:

 • Je bezit basiskennis en –vaardigheden m.b.t. de meest voorkomende vaardigheden binnen de veranderfase. Deze vaardigheden zijn gericht op het begrijpen en doorbreken van de risicovolle interactiepatronen binnen het gezin.
 • Je bezit basiskennis en –vaardigheden m.b.t. de meest voorkomende vaardigheden binnen de uitstroomfase. Deze vaardigheden zijn gericht op terugvalpreventie en gezinnen helpen om de transfer te maken van de geleerde vaardigheden naar andere contexten.

Dag 3
De derde dag bestaat uit een opleidingsdag vanuit Streetcare XL, waarvoor als aparte scholingsmodule SKJ-accreditatie is aangevraagd. Na de eerste 3 opleidingsdagen wordt al het geleerde in de praktijk gebracht

Dag 4
Tijdens de vierde opleidingsdag wordt de theorie kort teruggepakt en wordt vooral ingezet op de ervaringen in de praktijk.

Trainers 

Je krijgt training van:

 • Richard Brunenberg , trainer en verpleegkundig specialist GGZ / transformatiemanager
 • Kim Jolink, trainer streetcare XL

Overige informatie

 • Datum: op aanvraag
 • Duur: 4 dagen
 • Kosten: op aanvraag
 • Accreditatie: NIP/NVO / SKJ 483857
  Herregistratie: 13 punten
  Diagnostiek: 1,5 punten
  Behandeling: 5 punten
 • Incompany: mogelijkheid op aanvraag 
 • Aantal plekken: 15

 

Ik wil contact over de WINGS methodiek