Ik ben een ouder

U en uw kind ervaren problemen tijdens het opgroeien waarbij een onveilige situatie is ontstaan. Dit kan komen doordat het kind gedragsproblemen, psychische problemen of een beginnende verslaving heeft maar ook problemen in de thuissituatie of weglopen zijn redenen.

De rechter schat in of deze problemen gestopt kunnen worden met de inzet van een lichtere vorm van hulpverlening. Lukt dit niet dan kan de rechter bepalen dat een kind een gesloten plaatsing krijgt. Door de inzet van behandeling werken we aan deze problemen. We doen dit samen met uw kind en met u. We doen dit zodat uw kind met zo min mogelijk problemen kan opgroeien.

We bieden verschillende vormen van zorg. Vanuit huis (ambulant), vrijwillige plaatsing (open groep), uw kind komt via de rechter (gesloten groep) of uw kind wordt tijdelijk bij Via Jeugd geplaatst in de ThuisBest groep. 

Veelgestelde vragen

Geen antwoord op jouw vraag?