Jeugdpsychiaters, gedragswetenschappers en therapeuten

Binnen de vakgroep Gedragswetenschappers en Therapeuten (GW&T) van Via Jeugd werken kinder- en jeugdpsychiaters, gedragswetenschappers (vaak psychologen of orthopedagogen) en therapeuten aan het therapeutisch klimaat voor jongeren.

Kinder- en jeugdpsychiaters

Een kinder- en jeugdpsychiater is een gespecialiseerde arts die jongeren met complexe en ernstige psychische problemen onderzoekt, behandelt en begeleidt. Deze jongeren hebben meestal meerdere problemen op verschillende gebieden, bijvoorbeeld psychische, lichamelijke en/of gezinsproblemen. Daardoor kan de jongere niet meer goed functioneren, wat zijn weerslag heeft op de jongere zelf en zijn of haar omgeving.

Gedragswetenschappers en therapeuten

Elke jongere die bij Via Jeugd binnenkomt, krijgt binnen zijn of haar traject een mentor en een gedragswetenschapper toegewezen. De therapeuten werken zowel in groepen als individueel met de jongeren aan zaken als traumaverwerking, hechtingsproblemen of verslaving.

Indicatie en behandeling

De psychiaters, gedragswetenschappers en therapeuten stellen diagnoses en geven indicaties af voor de behandeling van de jongeren. Dat doen ze onder meer door het observeren van het gedrag, maar ook een diagnostisch onderzoek kan daarvan onderdeel zijn. Vervolgens stellen ze een behandelplan op, of ze passen een bestaand plan aan. Daarnaast zijn deze professionals betrokken bij het opstellen van rapportages, onderzoeksvragen, preventieve hulpmogelijkheden, verlofregelingen en verlengingsadviezen voor de detentie of JeugdzorgPlus-beschikking. Het spreekt voor zich dat al onze professionals geregistreerd zijn bij een beroepsvereniging (NIP, NVO of BIG) en dat ze kennis en bevoegdheden hebben op het gebied van diagnostiek.

De weg naar structuur
en veiligheid