Jeugdzorgwerkers

De jeugdzorgwerker werkt binnen één van de behandelgroepen van Via Jeugd; in de JeugdzorgPlus (Via Icarus). Hier verblijven maximaal tien jongeren dag en nacht voor hun behandeling. De jeugdzorgwerker heeft een hbo-opleiding en maakt deel uit van het behandelteam, dat bestaat uit ongeveer negen jeugdzorgwerkers. Ook buiten de muren van Via Jeugd zijn de jeugdzorgwerkers actief, bijvoorbeeld binnen de gezinnen van jongeren die eerder bij Via Jeugd hebben verbleven.

Expertise

Onze jeugdzorgwerkers leveren, vanuit pedagogische expertise, een inhoudelijke bijdrage aan het opstellen en uitvoeren van het individuele plan van elke jongere in de groep. Ook is elke jeugdzorgwerker de mentor van één jongere uit de groep. Hij of zij coacht niet alleen de jongeren, maar ook de collega’s. Er vindt steeds afstemming plaats met de manager behandelgroepen, gedragswetenschapper, trajectbegeleider en methodiekcoach. Om kennis en vaardigheden op peil te houden, volgt de jeugdzorgwerker regelmatig trainingen.

Onze jeugdzorgwerkers

Via Jeugd biedt zorg van hoge kwaliteit. Daarom zijn al onze jeugdzorgwerkers geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en houden ze, samen met het team, de kwaliteits- en veiligheidsprotocollen up-to-date. Onze jeugdzorgwerkers zijn agogen die zich zeer betrokken voelen bij de jongeren en geloven in de kansen die iedereen verdient. Ze zijn ook niet bang aangelegd en kunnen tegen een stootje. Sociale en communicatieve vaardigheden zijn een belangrijke vereiste, net als coachende ervaring.

De weg naar structuur
en veiligheid