Kwaliteitskeurmerk

Hernieuwde HKZ-certificering Via Het Keerpunt, Via Icarus en Via Almata

Via Jeugd beschikt voor alle werkorganisaties over een HKZ-certificaat. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsontwikkeling in de Zorgsector en is het kwaliteitskeurmerk voor zorgorganisaties. Een organisatie met een HKZ-keurmerk stelt de cliënt centraal, heeft de interne werkprocessen op orde en werkt voortdurend en aantoonbaar aan verbetering van zorgen dienstverlening.

De HKZ-certificatieschema’s zijn verenigbaar met de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen, de ISO 9001. Er wordt jaarlijks getoetst of de kwaliteit nog aan de norm voldoet. Deze kwaliteitsnormen zijn vastgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van VWS, de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie Sanctietoepassing, de brancheorganisatie en verschillende landelijke cliëntorganisaties.

Voor Via Jeugd is kwaliteit geen hoofdstuk apart, maar is dit geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden en in de cultuur van de organisatie. Een kwaliteitscertificaat geeft aan dat we als organisatie doen wat we zeggen en dat we doen wat we met elkaar in procedures en protocollen afgesproken hebben. Ook controleren en evalueren we zelf via interne audits of de processen efficiënt en effectief zijn en brengen zo nodig verbeteringen aan.

Via Jeugd heeft de volgende HKZ-certificaten:

  • Certificaat Justitiële Jeugdinrichtingen
  • Certificaat JeugdzorgPlus

Wilt u meer weten over de HKZ-certificaten Justitiële Jeugdzorg en JeugdzorgPlus?
Bezoek dan de
website van HKZ.

ANBI

Algemeen nut beogende instelling
Via Jeugd heeft de ANBI-status. U mag daarom giften, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan Via Jeugd als aftrekposten bij de inkomstenbelasting aangeven. Klik hier voor de voorwaarden en meer informatie kijkt u hier 

Wilt u meer weten?
Of heeft u verdere vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder!

De weg naar structuur
en veiligheid