Muziektherapie

Wat is muziektherapie?

Muziektherapie is een ervaringsgerichte therapievorm, waarbij het gaat om het opdoen van (nieuwe) ervaringen. De nadruk ligt op beleven van de ervaring binnen de muziek in het moment. Muziek speelt een centrale rol, waarbij gewerkt wordt met actieve en receptieve werkvormen, alsook met studio-opnamen om te komen tot het uiten/vertellen van je eigen verhaal.

Voor wie is het bedoeld?

De therapie is bedoeld voor jongens en meisjes tussen de 12 en 23 jaar die problemen hebben met:

• Zelfvertrouwen
• Impulsiviteit
• Frustraties
• Omgaan met gevoelens en emoties
• Emoties uiten en herkennen en reageren op emoties van anderen
• Opkomen voor jezelf
• Grenzen van jezelf herkennen en aangeven en omgaan met grenzen van anderen
• Structureren en ordenen, of hiervan juist loskomen
• Concentratie problemen
• Boosheid hanteren

 

Hoe ziet de therapie eruit?

Samen met de muziektherapeut kan je oefenen met (nieuw) gedrag door het bespelen van instrumenten, luisteren naar muziek of het opnemen hiervan. Aan de hand van muziek of de opgenomen teksten (rap en/of zang) word jij je bewust van (muzikaal) gedrag en de manier van omgaan met anderen. De therapeut speelt een belangrijke rol in het stimuleren, begeleiden en sturen van het muzikaal proces. In gesprekken met de therapeut wordt je muzikale handelen gekoppeld aan je gedrag. Tijdens de therapie kan gebruik gemaakt worden van:

• Activerende instrumenten: drum, percussie, (bas)gitaar, keyboard, piano, synthesizer, etc.
• Muziekprogramma’s: Fruity loops, Musicmaker en DJ-controller
• Studio-opnames: rappen/zingen van het eigen verhaal
• Elementen uit de muziek: ritme, melodie, tempo, dynamiek, klank en andere parameters

Hoe lang duurt de behandeling?

Het aantal sessies bij muziektherapie staat niet vast. De duur van therapie is gekoppeld aan de hulpvraag en de verdere ontwikkeling.