Persbericht: Koraal en Via Jeugd bundelen krachten

Jeugdhulporganisatie Koraal en JeugdzorgPlus-organisatie Via Jeugd delen de ambitie om iedere jeugdige een vertrouwde omgeving te bieden waarin ze veilig kunnen opgroeien en maximaal tot ontwikkeling komen. Samen willen wij patronen doorbreken.

Om de behandeling van complexe zorgvragen in nabijheid te garanderen is de intentie dat Koraal en Via Jeugd intensief samen gaan werken en uiteindelijk fuseren. De jeugdhulp staat onder druk en kent vele uitdagingen; door krachten te bundelen, kunnen Koraal en Via Jeugd sterker worden en deze uitdagingen aangaan, zodat ook in de toekomst de gespecialiseerde jeugdhulp gewaarborgd wordt. Door het delen van kennis, behandelcapaciteit en door het totale zorgaanbod in samenhang te organiseren is het streven een zorglandschap te realiseren dat slagvaardig is om de instroom in de JeugdzorgPlus te voorkomen.

Het proces

De eerste verkenning voor een strategische samenwerking hebben bestuurders Ingrid Widdershoven, Daan Creemers en directeur-bestuurder a.i. Marie-Louise Vossen met de ondertekening van een intentieovereenkomst bekrachtigd. Dit markeert het vertrekpunt voor de volgende fase, waarin de twee organisaties aan de slag gaan met een ondernemingsplan, met als richtpunt 1 januari 2025.

Over Koraal - Koraal is een instelling voor specialistische jeugdhulp, gehandicaptenzorg, (voortgezet) speciaal onderwijs en participatie. Op het gebied van specialistische jeugdhulp richt Koraal zich op jongeren van 4 tot 18 jaar (met uitloop naar 23 jaar) met een l icht verstandelijke beperking, gecombineerd met complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen. Koraal levert daarnaast in beperkte omvang op één locatie Jeugd en Opvoedhulp aan jongeren in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar oud. Koraal biedt in haar portefeuille zowel residentiële als ambulante zorg. www.koraal.nl 

Over Via Jeugd - Via Jeugd is een JeugdzorgPlus-instelling voor jeugdbescherming, jeugdhulpverlening en onderwijs. Via Jeugd is er voorj ongeren van 10 tot 23 jaar met complexe gedragsproblemen, ook als er sprake is van psychiatrische problematiek of een licht verstandelijke beperking. In dat kader biedt Via Jeugd residentiele zorg op haar locatie voor JeugdzorgPlus in Cadier en Keer en in haar Kleinschalige Voorziening Justitiele Jeugd in Venlo en daarnaast ambulante zorg, via onder meer Gezin in Beweging (GiB) www.viajeugd.nl

Voor vragen kun je mailen naar bestuursbureau@koraal.nl