Start duurzame samenwerking tussen Via Jeugd en Gezin in Beweging (GiB)

Preventief werken, ambulante behandeling en systeemtherapie voor jongeren en hun ouders, die problemen ervaren tijdens het opgroeien, zorgen voor minder opnames in de gesloten jeugdzorg. Dankzij de samenwerking met Gezin in Beweging kunnen we meer jongeren in Limburg en hun netwerk dichtbij huis behandelen en begeleiden. Jongeren kunnen hierdoor in hun eigen omgeving opgroeien, naar school gaan en het sociale netwerk behouden met als uiteindelijk doel om weer grip op hun leven te krijgen.

Sinds gisteren, 21 maart 2023, is Gezin in Beweging onderdeel van Via Jeugd. Bestuurder Harm Wijgergangs en directeuren Marjon Heemskerk en Suzan Jacobs van Gezin in Beweging zetten vandaag hun handtekening en gaan samen voor een duurzame samenwerking. Beide partijen zijn blij met deze ontwikkeling.

Harm Wijgergangs, bestuurder Via Jeugd: “Deze samenwerking en de continuering van de inzet van systeemtherapeutische behandeling van Gezin in Beweging, is enorm van belang om uithuisplaatsing van jongeren te voorkomen. Precies waar de Plus van JeugdzorgPlus voor staat." Samen met Gezin in Beweging voorkomen we dat jongeren in de gesloten jeugdzorg terecht komen.”

Ook directeuren Suzan Jacobs en Marjon Heemskerk omarmen de samenwerking met Via Jeugd en vertellen: “Door te gaan voor deze duurzame samenwerking met Via Jeugd kunnen we gezinnen al in een vroeg stadium bereiken. Met onze systeemtherapeutische behandeling, waarbij we het hele gezin/familie en school betrekken, dichtbij huis en zo intensief als nodig, voorkomen we dat kinderen én hun ouders van elkaar verwijderd raken.“

Dichtbij huis
Op naar een gezamenlijke toekomst waarbij Via Jeugd en Gezin in Beweging jongeren zoveel mogelijk dichtbij huis en eigen netwerk behandelen. Kansen voor medewerkers, jongeren en hun gezinnen Voor medewerkers betekent dit een kans om van en met elkaar te leren en zich verder door te ontwikkelen als professional in de jeugdhulp. Voor kinderen, jongeren en hun gezinnen betekent het dat zij kunnen rekenen op een eenduidig en lange termijn traject bij dezelfde zorgaanbieder.

Over Via Jeugd
Via Jeugd biedt behandeling en begeleiding aan jongeren met ernstige gedragsproblemen. Als het kan helpt Via Jeugd jongeren vanuit - of zo dicht mogelijk bij zijn of haar woonomgeving, zodat de jongere dichtbij school, huis en bestaande netwerk kan blijven. We streven ernaar om ambulante behandeling in te zetten. Alleen als het echt niet anders kan dan gaat de jongere voor een zo kort mogelijk verblijf naar Via Jeugd. Via Jeugd behandelt jongeren in de provincies Limburg en het oosten van Noord-Brabant. Er zijn 230 medewerkers werkzaam bij Via Jeugd. 

Over Gezin in Beweging (GiB)
Praktijk GiB staat én gaat voor een vernieuwend jeugdhulpaanbod, waarbij het systemisch gedachtengoed centraal staat. Dat betekent dat in de therapie de essentiële werkfocus ligt op de onderliggende relaties, omdat de kwaliteit van onze relaties in grote mate de kwaliteit van ons leven beïnvloedt. De behandeling vindt meestal in de thuissituatie plaats, op maat en zo intensief als nodig. Praktijk GiB heeft 18 medewerkers en twee vestigingen (Cadier en Keer en Echt) waarvandaan zorg geleverd wordt door geheel Zuid- en Midden-Limburg. Meer informatie: www.gibonline.nl