Vertrek Harm Wijgergangs als directeur bestuurder Via jeugd

Raad van Toezicht stelt Marie-Louise Vossen aan als interim-bestuurder

Harm Wijgergangs, directeur-bestuurder van Via Jeugd, heeft onverwacht zijn vertrek aangekondigd. Per 1 september is Harm uit dienst. De reden van vertrek is zijn aanstelling als voorzitter Raad van Bestuur bij de Mutsaersstichting. 

De Raad van Toezicht betreurt het vroegtijdige vertrek van Harm Wijgergangs. Via Jeugd is volop in beweging. Harm heeft in korte tijd een goede aanzet gegeven voor de transformatie van de JeugdzorgPlus en voor een heldere positionering van Via Jeugd als jeugdzorgspecialist in het zuiden van het land. Daar is de Raad van Toezicht Harm erkentelijk voor.

Voortzetten koers
In samenspraak met het MT en de medezeggenschapsorganen is vastgesteld dat - hangende de definitieve invulling van de bestuurdersrol - het voortzetten van de in gang gezette koers en de continuïteit van de organisatie vragen om een ervaren interim-bestuurder. We zijn verheugd die in de persoon van Marie-Louise Vossen gevonden te hebben. Marie-Louise was voorheen onder meer bestuurder van GGzE in Eindhoven en van Libra Revalidatie & Audiologie, en treedt per augustus aan. 

De Raad van Toezicht onderzoekt de komende maanden op welke wijze het bestuur van Via Jeugd voor de langere termijn ingevuld wordt. Met de interim-benoeming van Marie-Louise Vossen heeft de Raad van Toezicht er alle vertrouwen in een inspirerende en verbindende directeur-bestuurder te hebben gevonden, die samen met het managementteam en de professionals van Via Jeugd specialistische jeugdzorg blijft bieden aan de meest kwetsbare jongeren. 

Raad van Toezicht Via Jeugd

Ruud Coolen van Brakel, voorzitter