Via Jeugd in trede 3 'Draaiboek continuïteit jeugdhulp'

Op 3 juli heeft de Jeugdautoriteit Via Jeugd, in goed overleg, in trede 3 geplaatst van het 'Draaiboek continuïteit jeugdhulp'. Dat betekent dat Via Jeugd samen met de Jeugdautoriteit en de gemeente Maastricht als regievoerder aan zet zijn voor het schrijven van een herstelplan.

Dit is nodig omdat er zorgen zijn over de toekomst van de financiële situatie van Via Jeugd. Samen werken zij aan een herstelplan om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor dit probleem. Snelheid is hierbij gebaat gezien de ontwikkelingen in de JeugdzorgPlus. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het terugdringen van de gesloten jeugdzorg, bieden van kleinschalige voorzieningen en het verminderen van vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) waar investeringen voor gedaan moeten worden.

Dit herstelplan is een ander pad wat Via Jeugd moet bewandelen, maar kan niet los gezien worden van de intentie om samen te gaan werken met Koraal. De intentie van de samenwerking is om een completer, passender en ook innovatiever aanbod te organiseren voor jeugdigen en hun systeem in het gebied Zuidoost Nederland. Hiermee waarborgen zij de continuïteit van de zorg voor de meest kwetsbare jongeren. Samen willen Koraal en Via Jeugd patronen doorbreken.