Via Verhaal: In gesprek met de Kinderombudsvrouw

Op 24 oktober, bracht Margrite Kalverboer, de Kinderombudsvrouw, een bezoek aan Via Jeugd. Tijdens haar verblijf sprak ze uitgebreid met jongeren, de vakgroep gedragswetenschappers en het managementteam. Daarnaast bracht zij een bezoek aan groep de Specht..

Waarom een bezoek aan Via Jeugd?
Het hoofddoel van dit bezoek was om een dialoog aan te gaan over JeugdzorgPlus en de daarbij behorende uitdagingen en kansen. De Kinderombudsvrouw zegt diep onder de indruk te zijn van de dag en uitte haar waardering voor de openhartige manier waarop de jongeren met haar in gesprek zijn gegaan. Ze ervaarde algemene openheid in alle gesprekken en beschouwt dit als een belangrijk positief signaal dat aangeeft hoe Via Jeugd haar zorg invult.

Dialoog
In de open dialoog zijn diverse onderwerpen aan bod gekomen, waaronder de uitdagingen met betrekking tot de transformatie van de zorg, het beperken van vrijheidsbeperkende maatregelen en de obstakels die voortkomen uit de te lage tarieven. Een van de voorstellen die besproken werd, is het pleidooi voor een landelijk tarief. Een redelijk landelijk tarief zou de gewenste transformatie, zoals het streven naar kleinschaligheid, haalbaarder maken.

Dank je wel
Bedankt aan alle jongeren en collega’s die hebben bijgedragen aan deze gesprekken. De betrokkenheid en openheid dragen bij aan het verbeteren van de JeugdzorgPlus en het realiseren van positieve veranderingen binnen Via Jeugd.

Hartelijke groet,
Marie-Louise Vossen

a.i. Bestuurder Via Jeugd