Psychomotore Therapie

Wat is Psychomotore Therapie?

Ouders en leerkrachten voelen feilloos aan of een jongeren zich wel of niet goed voelt. Als een jongere niet lekker in zijn vel zit hebben ze dit in de gaten. Maar wat is dat eigenlijk “niet goed in je vel zitten”? En wanneer zit iemand wel lekker in zijn vel?

We kwamen tot de volgende omschrijving: je zit lekker in je vel als je vrij bent (en je vrij voelt) om je eigen (gedrags) mogelijkheden te gebruiken, binnen de grenzen van je constitutie en je talenten die je genetisch hebt meegekregen.

Kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat uiten in probleemgedrag ontbreekt het aan die gedragskeuzevrijheid. Ze kunnen niet anders dan in bepaalde situaties angstig of star, dan wel boos, ongecontroleerd of somber reageren. Simpelweg omdat ze zich niet anders kunnen uiten.

Psychomotorische therapie is erop gericht de gedragskeuzevrijheid terug te geven aan de jongeren. Dit gebeurt door jongeren gericht een spel te doen, door ze te laten ervaren hoe ze hun stress kunnen reguleren, door ze te helpen bij het verwerken van emoties en door hen ander gedrag te alten ervaren. Op die manier krijgen jongeren meer gedragsalternatieven tot hun beschikking, gaan ze weer beter functioneren en wordt ontwikkelingsgroei weer mogelijk.

 

Wat houdt psychomotore therapie in?

Leren omgaan en ontdekken van je eigen lichaam, zoals hoe het zich tot nu tot ontwikkelde. Ervaren wat verschillende zaken betekenen, zoals afhankelijk zijn, hulp vragen, vertrouwen geven of krijgen, angst ervaren, jezelf beter leren kennen maar ook de relatie tot de ander leren kennen en je erover uit spreken.

Je leert en oefent je fysieke vaardigheden (kracht, lenigheid, snelheid, uithoudingsvermogen en coördinatie) en psychische vaardigheden (samenwerking, omgaan met spelregels, discipline, doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheid nemen, zelfvertrouwen krijgen, relaties kunnen opbouwen).

Doelgroep

Uitgangspunt is dat deze therapie er voor iedereen kan zijn.

Hoe lang duurt de behandeling?

De totale tijdsduur van de training is afhankelijk van de ontwikkelingen van de jongere.

Doelen

Leren herkennen en plaatsen van je gedrag, hoe kom ik over op de ander, je leert mogelijkheden kennen en aanvaarden en te gebruiken in het dagelijkse leven.
 

Opzet

PMT kan aangeboden worden in een individueel traject maar kan ook in een kleine groep. 1x per week zal er een bijeenkomst zijn en die kan binnen (sport / therapieruimte) en /of buiten (bos, sportveld) plaatsvinden.