Trajectbegeleiders en ambulant begeleiders

Onze traject- en ambulant begeleiders werken voor jongeren uit JeugdzorgPlus. Of een jongere nu bij ons verblijft of ambulant begeleid wordt naar een andere (zorg)instelling of een zelfstandige toekomst in de maatschappij: de traject- en ambulant begeleider regelt en coördineert het traject van de jongere. Dat doet de traject- en ambulant begeleider samen met gedragswetenschappers, jeugdzorgwerkers en andere (externe) netwerkpartners.

Expertise

Een traject- en ambulant begeleider heeft een hbo-opleiding, in de meeste gevallen Maatschappelijk Werk of Social Work. Daarnaast is een aanvullende opleiding in de richting van ambulant werker of gezinsbegeleiding waardevol voor deze functie. Onze traject- en ambulant begeleiders hebben veel kennis van gedrags- en psychiatrische problemen en stoornissen. Daarnaast hebben ze uiteraard veel expertise op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, sociale kaart en regelgeving bij gesloten jeugdzorg.

Onze trajectbegeleiders

Een veilige omgeving voor jongere en gezin creëren: dat is waar een traject- en ambulant begeleider naar streeft. Hij of zij moet kunnen motiveren, stimuleren en coachen, maar ook corrigeren als dat nodig is om de gewenste gedragsverandering te bereiken. Daarbij worden opvoedingstaken zoveel mogelijk bij de opvoeders (terug)gelegd. Al onze traject- en ambulant begeleiders zijn geregistreerd als jeugdzorgwerker bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

De weg naar structuur
en veiligheid