De experts van Via Jeugd

Onze ervaren specialisten

Samenwerken aan de toekomst van onze jongeren vergt betrokken medewerkers. Zelfstandig werkende professionals die hun betrokkenheid met de jongeren combineren met professionele distantie. Experts met de juiste vaardigheden, competenties en deskundigheid om het verschil te maken voor onze jongeren.

Ontwikkeling en innovatie

De ontwikkeling van onze medewerkers – met name de jeugdzorgwerkers – is een belangrijk speerpunt binnen JeugdzorgPlus. We willen de expertise van onze medewerkers op het gebied van screening, diagnostiek en behandeling zelf verder (blijven) ontwikkelen of samen met netwerkpartners co-creëren.

Mensvisie en grondhouding

Bij Via Jeugd werken niet zomaar mensen. Onze medewerkers herkennen zich in een aantal heel belangrijke kernwaarden waarop de organisatie aanspreekbaar is. Om voor Via Jeugd te werken, is het belangrijk om onze mensvisie en onze grondhouding te onderschrijven.

Mensvisie

  • Onze zorg, training en begeleiding staan altijd in relatie tot het gedrag van de jongeren.
  • We nemen een deel van de opvoedingsverantwoordelijkheid van ouders/verzorgers over, maar dat doen we slechts tijdelijk en onder het motto ‘iedereen draagt bij naar vermogen’.
  • We hebben een groot multicultureel bewustzijn en oog voor diversiteit in het contact met onze jongeren.
  • We hebben respect voor de autonomie van jongeren, binnen de grenzen van het beperkte recht op zelfbeschikking in de gesloten jeugdzorg.
  • We richten ons voor jongeren op ontwikkelingsmogelijkheden, we vergroten hun keuzemogelijkheden en stellen hen in staat verantwoordelijkheid te nemen.

Grondhouding

  • De jongeren accepteren we onvoorwaardelijk, maar het gedrag dat ze vertonen hoeft daarmee niet acceptabel te zijn.
  • We zijn optimistisch over de didactische, therapeutische en sociaal-maatschappelijke veranderingsmogelijkheden van jongeren.
  • Onze medewerkers zijn gericht op zelfontplooiing en ontwikkeling.
  • We gaan integer om met macht, gezag en rechtvaardigheid.
  • We communiceren open en machtsvrij.

De weg naar structuur
en veiligheid